Về báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý I năm 2019

800×600

I.
KẾT
QUẢ CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2019


1.
Các
Chương trình, Dự án

1.1. Chương trình Giảm
ô nhiễm môi trường

– Họp tổ công tác giảm ô nhiễm để triển khai
Kế hoạch năm 2019 và phân công nhiệm vụ các phòng ban.

– Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương
trình giảm ô nhiễm năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019.

1.2. Công tác chuyên
môn

– Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tổng hợp quyết
toán Kế hoạch kiểm tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài
nguyên nước trong năm 2018.

– Báo cáo kết quả kiểm tra các trạm quan trắc
nước thải tự động liên tục, phối hợp với Trung tâm quan trắc tài
nguyên và môi trường.

– Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra công tác
bảo vệ môi trường năm 2018.

– Báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra công tác bảo vệ
môi trường các doanh nghiệp trong khu tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân.

– Xây dựng kế hoạch kiểm tra trong lĩnh vực bảo
vệ môi trường năm 2019.

– Lập thủ tục kiểm tra nhà nước phế liệu nhập
khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo hướng dẫn tại Thông tư
09/2018/TT-BTNMT, 08/2018/TT-BTNMT và công văn số 5943/BTNMT-TCMT ngày
14/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và thực hiện kiểm tra chất
lượng phế liệu nhập khẩu.


Tham mưu Lãnh
đạo Sở công văn: về giải quyết kiến nghị di dời xả thải tại hồ
Hương Tràm quận 7 gửi Ủy ban nhân dân thành phố; về việc điều tra,
đánh giá các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động chưa có hệ thống
xử lý nước thải tập trung gửi Ban Quản lý các khu chế xuất và công
nghiệp.


Tham gia Hội đồng thẩm định ĐTM.

 

2. Công tác thẩm định, đánh giá tác
động môi trường

2.1. Công tác thẩm định, phê duyệt
báo cáo đánh giá tác động môi trường


Số lượng hồ sơ nhận vào trong tháng: 19
hồ sơ.


Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 12 hồ sơ.


Số lượng hồ sơ đã phê duyệt: 12 hồ sơ.

2.2. Công tác xác nhận hoàn thành dự
án đã được phê duyệt ĐTM


Số lượng hồ sơ nhận vào trong tháng: 01
hồ sơ


Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 00 hồ sơ.

– Số
lượng hồ sơ đã xác nhận: 00 hồ sơ.

2.3. Công tác xác nhận kế hoạch
bảo vệ môi trường


Số lượng hồ sơ nhận vào trong tháng: 06
hồ sơ.


Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 08 hồ sơ.

– Số
lượng hồ sơ xác nhận KHBVMT: 08 hồ sơ.

2.4 Công tác khác


Tham gia các buổi họp liên quan tới
chuyên môn tại các Sở, Ban, Ngành.


Tham gia xác nhận các công trình biện
pháp bảo vệ môi trường và họp thẩm định ĐTM tại Hepza.


Tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường ban
hành một số văn bản:

+ Văn bản
gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về ý kiến liên quan đến dự án “Giải quyết ngập do
triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai
đoạn 1)” tại Quận 1, 4, 7, 8, huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh;

+ Văn bản
gửi Công ry TNHH Lập Phúc về báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Mở
rộng, nâng công suất nhà máy sản xuất khuôn mẫu kim loại từ 2.000 tấn/năm lên
3.000 tấn/năm và sản xuất các sản phẩm nhựa từ 5.000 tấn/năm lên 7.000 tấn/năm”
tại phường Phú Thuận, Quận 7 của Công ty TNHH Lập Phúc;

+ Văn bản
gửi Công ty TNHH Platel Vina về ý kiến đối với việc xây dựng nhà kho của Công
ty TNHH Platel Vina.

+ Văn bản
gửi Công ty TNHH Kiến Vương về ý kiến thủ tục môi trường đối với việc thay đổi,
bổ sung danh mục các chủng loại hàng hóa dự án “Kho lạnh chứa dược phẩm và hóa
chất, công suất 1.700 tấn” tại quận Bình Tân.

+ Văn bản
gửi Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Lưới
điện cao thế Tp. Hồ Chí Minh về ý kiến đối với chương trình giám sát môi trường
các trạm biến áp và đường dây trong giai đoạn vận hành.

+ Văn bản
gửi Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Bình về ý kiến đối với hạng mục bảo vệ
môi trường của Dự án “Chung cư 251 Hoàng Văn Thụ” tại quận Tân Bình.

+ Văn bản
gửi Công ty TNHH Gotec Việt Nam về việc điều chỉnh một số nội dung của báo cáo
ĐTM của dự án “Chung cư kết hợp thương mại – dịch vụ Sài Gòn Asiana (Asiana
Capella)” tại Quận 6.

+ Văn bản
gửi Công ty TNHH New – Hanam về ý kiến môi trường đối với việc thay đổi tăng
diện tích sàn sử dụng của dự án “Nhà máy sản xuất các loại động cơ điện công
suất 13 triệu chiếc/năm” tại Khu công nghệ cao, Quận 9.

+ Văn bản
gửi Ủy ban nhân dân Thành phố về hồ sơ văn kiện Dự án SPR.

+ Văn bản
gửi Sở Quy hoạch – Kiến trúc về việc rà soát địa điểm quy hoạch Nhà máy giết mổ
gia súc tại xã tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi.

+ Văn bản
gửi
Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố về ý kiến đối với hồ
sơ xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường dự án Nạo vét rạch Bến Chùa (từ
cửa xả đường số 1 đến nhánh Rạch Chiếc) Quận 9.

+ Văn bản gửi Cảng vụ Hàng hải
Thành phố Hồ Chí Minh về ý kiến môi trường đối với việc khai thác thử nghiệm
Bến phao BP-1, BP-4 và BP-10 trên sông Gò Gia.

+ Văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi
trường tỉnh Đồng Nai về đề nghị có ý kiến môi trường đối với dự án Đầu tư xây
dựng bến phao BP-14 neo tàu 30.000 DWT trên sông Đồng Nai (lần 2).

3. Công tác thu phí bảo vệ môi trường


Phối hợp cùng phòng Kế hoạch Tổng hợp
xây dựng các phương án chuyên môn năm 2019.

– Cập nhật rà soát danh sách các đối tượng nộp phí bảo
vệ môi trường của 24 Phòng Tài nguyên và Môi trường quận huyện gửi, tiếp nhận
tờ khai nộp phí của doanh nghiệp theo quy định và cập nhật thông tin các doanh
nghiệp vào phần mềm.

– Phối hợp với phòng Tài nguyên & Môi trường các
quận/huyện về giải quyết các doanh nghiệp còn nợ phí bảo vệ môi trường trên
địa bàn thành phố.

– Phối hợp với các Công ty cấp nước trên địa bàn thành
phố để triển khai thực hiện việc ngưng thu hoặc thu lại phí bảo vệ môi trường
trên hoá đơn tiền nước.


Số tiền nộp phí vào kho bạc thành phố
trong tháng 01/2019 là: 586.152.182 đồng.

4. .Công
tác thông tin truyền thông môi trường

– Ngày Hội Sống xanh năm 2019: Hoàn chỉnh phương án và
xây dựng các kế hoạch triển khai các hoạt động của Sở

– Giải thưởng Môi trường 2020: Dự thảo Kế hoạch tổ
chức Giải thưởng Môi trường thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.

– Chương trình truyền thông và giáo dục môi trường
trong trường học: Xây dựng Kế hoạch Trường học xanh trình Ủy ban nhân dân thành
phố ban hành.

– Các chương trình liên tịch với UBMTTQ và các tổ chức
thành viên: Hoàn chỉnh và ký kết các kế hoạch liên tịch năm 2019

– Chương trình nông thôn mới: Dự thảo Kế hoạch chỉ
đạo, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường;
Xây dựng Kế hoạch Truyền thông bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới
năm 2019.

II.
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2019

1.
Công tác kiểm tra,
giám sát ô nhiễm môi trường

– Triển khai thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi
trường giai đoạn 2019-2020.

– Tiếp tục thực hiện công tác thẩm định theo chuyên
môn được giao.

– Tăng cường kiểm soát chặt chẽ trong công tác thẩm
định báo cáo đánh giá tác động môi trường và những cam kết của chủ đầu tư.

– Tiếp tục hoàn chỉnh quy chế quản lý nước thải khu
dân cư.

2.
Công tác thu phí
bảo vệ môi trường

– Triển khai thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối
với nước thải công ngiệp theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của
Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với
nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

– Phát hành thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đối
với nước thải công nghiệp theo quy định, biên lai thu phí.

– Triển khai thực hiện các chương trình chuyên môn sau
khi được phê duyệt kế hoạch.

3.
Công tác thông
tin truyền thông môi trường

– Ngày hội Sống xanh năm 2019: Xây dựng các tài liệu
tuyên truyền về Sống xanh và quảng bá ngày Hội; Xây dựng kế hoạch và tổ chức
hội thi sáng tạo mô hình trực quan về giáo dục bảo vệ môi trường; Xây dựng kế
hoạch và tổ chức hội thi tiểu phẩm tuyên truyền về sống xanh cấp thành phố; Tổ
chức, sản xuất phim tuyên truyền về kiểm soát ô nhiễm rác thải nhựa trên địa
bàn thành phố Hồ Chí Minh thời hạn 5 phút; Xây dựng nội dung triển lãm “Nói
không với sản phẩm nhựa dùng một lần”; Phối hợp với Sở, ban ngành, giới thiệu
các đơn vị tham gia gian hàng và thông báo đến các doanh nghiệp về việc đăng ký
tham gia gian hàng Ngày hội Sống xanh thành phố Hồ Chí Minh năm 2019; tổ chức
các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Sống xanh thành phố năm 2019 vào ngày
02/6/2019 tại Công viên Lê Văn Tám; Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Ngày
hội Sống xanh thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

– Giải
thưởng Môi trường: Xây dựng quyết định
của Ủy ban nhân dân thành phố về Giải thường Môi trường thành phố Hồ Chí Minh;
Xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức Giải thưởng Môi trường thành phố Hồ Chí Minh
năm 2020 trình Ủy ban nhân dân thành phố; Xây dựng dự thảo Quy định về Giải
thưởng Môi trường thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 trình Ủy ban nhân dân thành
phố.

– Chương trình truyền thông và giáo dục môi trường
trong trường học: Tham mưu ban hành bộ tiêu chí xây dựng “Trường học xanh” và
hướng dẫn thực hiện.

– Chương trình liên tịch: Xây dựng kế hoạch và triển
khai thực hiện chương trình phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt nam thành
phố và các tổ chức thành viên giai đoạn 2019-2020.

– Chương trình nông thôn mới: Báo cáo kết quả triển
khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới quý I năm
2019 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của
Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về lĩnh vực tài nguyên môi trường trong xây
dựng nông thôn mới; Xây dựng kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí
Minh năm 2019; Thông báo kết quả kiểm tra 17 xã đăng ký đạt tiêu chí môi trường
trong năm 2018; Dự thảo kế hoạch kiểm tra các xã còn lại đăng ký đạt tiêu chí
môi trường trong năm 2019.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

– Đề xuất Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn cụ thể về
việc xử lý nợ phí bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất đã di dời, giải thể,
phá sản.

– Đề xuất với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ
đạo Phòng Pháp chế, Thanh tra Sở cùng với Chi cục Bảo vệ môi trường nghiên cứu
quy trình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí bảo vệ môi trường.

– Đề nghị Phòng Kế hoạch Tài chính của Sở sớm bố trí
kinh phí để thực hiện kế hoạch triển khai Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND ngày
16/03/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi
trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}