Nhân sự ban chấp hành chi đoàn

Ban Chấp hành Chi Đoàn Nhiệm kỳ 2011 – 2012 gồm 5 đồng chí trong đó 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư và 03 Ủy viên với cơ cấu như sau:

+ Cơ cấu nữ: 03 đồng chí

+ Đảng viên: 01 đồng chí

+ Cảm tình Đảng: 03 đồng chí

+ Trình độ: 04 đại học, 01 trung cấp

+ Trình độ lý luận chính trị: 05 sơ cấp.

Các hoạt động và sự kiện

Số lượng Đoàn viên tính đến tháng 10/2011 : 54 Đoàn viên

Số lượng Thanh niên tính đến tháng 10/2011 : 1 Thanh niên