Tài liệu tuyên truyền về không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định vì Thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn.

Giữ gìn vệ sinh chung là trách nhiệm của mỗi người, không phân biệt già trẻ lớn bé bởi vì đó là nơi ta sinh sống nên ta cần phải bảo vệ nó.

Những câu chuyện xoay quanh vấn đề môi trường có lẽ chưa bao giờ ngừng ‘’hot’’ và vấn đề bỏ rác đúng nơi quy định vẫn đang được xã hội quan tâm.

Một đất nước với ba tiêu chí xanh – sạch – đẹp không chỉ đơn giản là vấn đề về môi trường mà nó còn thể hiện lối sống văn minh của con người nơi ấy. Để đạt được điều đó tất cả đều bắt nguồn từ sự ý thức, sự tự giác của mỗi một cá nhân.