Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nhằm
chia sẻ kinh nghiệm để các tỉnh trong khu vực cùng nhau thực thiện thành công
Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ,
Thực hiện kế hoạch hỗ trợ năm 2011 của Hợp phần
CPI,
ngày
14/4/2011, tại Khách sạn Hùng Vương, TP Bến Tre,
Sở Công Thương Bến Tre tổ chức “Hội thảo chia sẻ kinh
nghiệm về hoạt động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến
Tre”
 

Hình 1. Bà Trần Thị Liên phát biểu chia sẻ kinh nghiệm

Đến
tham dự hội thảo có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo Văn phòng SXSH Bộ Công
thương tại Bến Tre, đại diện Sở Công Thương Bến Tre,  cùng 16 Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến
công các tỉnh phía Nam.

Tại buổi
hội thảo. ông Nguyễn Văn Đông Phương,
Phó Giám Đốc Trung tâm khuyến công Bến Tre báo cáo kết quả q
uá trình triển khai thực hiện các
hoạt động SXSH tại Bến Tre thời gian qua, đồng thời thông qua kế hoạch hành
động SXSH của Bến Tre giai đoạn 2009-2013.

Từ năm
2008, được sự hỗ trợ của Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI), SXSH đã được phổ
biến, áp dụng tại Bến Tre, bước đầu đem lại những hiệu quả nhất định. Trong dịp
này, Công ty thuốc lá, Công ty Đường, Nhà máy chế biến dừa Thành Vinh
các doanh nghiệp tham
gia dự án trình diễn
của
Hợp phần CPI đã tham gia báo cáo hiệu quả
áp dụng SXSH tại nhà máy.

Là đơn
vị đi đầu trong lĩnh vực SXSH của phía Nam, Trung tâm sản xuất sạch hơn Tp Hồ
Chí Minh, đại diện Bà Trần Thị Liên – Phó giám đốc cũng chia sẻ một số kinh
nghiệm trong công tác đào tạo cũng như hỗ trợ triển khai đánh giá SXSH cho các
doanh nghiệp trong nhiều năm hoạt động của Trung tâm.
 

Ngoài
ra, Ông Trần An Chuyên gia tư vấn Công ty cổ phần tư vấn EPRO cũng giới thiệu  đến toàn thể đại biểu “Bộ tài liệu phục vụ công
tác tổ chức hội thảo SXSH” do Văn phòng giúp việc Chiến lược SXSH trong công
nghiệp đến năm 2020 – Bộ Công Thương ban hành.

Ngày 15/4/2011, Ban tổ chức đã tổ chức tham quan
thực tế tại một số nhà máy thuộc dự án trình diễn của
Hợp phần CPI 
tại Bến Tre.

Lợi ích từ một số dự án trình diễn tại Bến Tre

Hình 2. Tham quan nhà máy mía đường Bến Tre


Hình 3. Tham quan nhà máy thuốc lá Bến Tre


Hình 4. Hệ thống xử lý nước thải nhà máy thuốc láHình 5. Hệ thống xử lý khí thải nhà máy thuốc lá