Hội nghị phổ biến các nội dung của “Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”

Sáng 24/11/2010 tại Hội trường tòa nhà GREEN
POWER của Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh (35 Tôn Đức Thắng, Q1) đã
diễn ra Hội nghị tuyên truyền, giới thiệu và phổ biến các nội dung của “Luật sử
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” do Vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN)
– Bộ Công thương tổ chức. Tham gia Hội nghị là các cán bộ trực thuộc Sở Công
thương và đại diện các  công ty sử dụng
năng lượng trọng điểm khu vực phía Nam.

Hình 1. Năng lượng gió – Nguồn năng lượng của tương lai

Buổi hội nghị được ông Nguyễn Đình
Hiệp – Vụ trưởng Vụ KH&CN phát biểu khai mạc. Sau đó, đại diện Vụ KH&CN
lần lượt trình bày và giải thích các nội dung có trong Luật. “Luật sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả” được thông qua tại kì họp thứ 6 Quốc hội khóa 12
ngày 17/6/2010 và có hiệu lực từ 01/01/2011. Luật bao gồm 12 chương và 48 điều,
qui định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân cũng như
các biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Nội dung của
luật khuyến khích đầu tư cho tiết kiệm năng lượng, bởi vì đầu tư tiết kiệm năng
lượng rẻ hơn nhiều so
với đầu tư để tăng thêm cung cấp năng lượng.
Kết thúc hội nghị,
các đại biểu hài lòng với những nội dung mà Ban tổ chức phổ biến cũng như giải
đáp mọi vấn đề được đưa ra thảo luận.

(Luật sử dụng Năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả)