Báo cáo kết quả công tác Quý 1/2017

1.
Kết quả thực
hiện 3 tháng đầu năm 2017.

a.
Công tác thẩm định, phê
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
:

Công
tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: Tổ chức thẩm
định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 31 dự án.

Công tác xác nhận hoàn thành báo cáo
đánh giá tác động môi trường: 01 dự án.

Công
tác xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường: kiểm tra và trình Lãnh đạo Sở xác nhận
việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường: 05 dự án.

Hoàn thành bộ thủ tục hành chính về bảo vệ môi
trường của Chi cục.

Tham gia góp ý các văn bản:

+ Về ý kiến đối với nội dung liên quan đến
hồ sơ mời thầu gói thầu XL02 thuộc dự
án vệ sinh môi trường Thành phố.

+ Về thực hiện Đề án
phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020 tầm nhìn đến
năm 2030.

+ Về ý kiến môi
trường dự án Cải tạo hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Quận 6.

+ Về ý kiến môi trường về việc
giảm công suất thiết kế HTXLNT dự án Khu nhà ở Song Lập tại phường Phú Hữu,
Quận 9.

+ Về điều chỉnh quy mô trạm xử lý
nước thải theo giai đoạn đầu tư và công nghệ xử lý nước thải của dự án
“Đầu tư xây dựng Khu dân cư Bình Điền-Khu 17 – Đô thị mới Nam TP.HCM.

+ Về việc cải tạo và nâng công
suất hệ thống xử lý nước thải của dự án ” Tòa nhà Sài Gòn Center giai đoạn
2″.

+ Về việc đổ
bùn đất thải của dự án Duy tu nạo vét luồng Soài Rạp (giai đoạn 2).

b.
Công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường.

Công tác kiểm tra, thẩm định Đề án bảo vệ
môi trường: 03 Đề án.

Phối hợp Thanh
tra Sở TNMT kiểm tra, đo đạc chất lượng môi trường đối với Công ty TNHH MTV Xây
lắp điện II – Xí nghiệp xây dựng (quận Thủ Đức).

Tham gia Hội đồng thẩm định ĐTM: 12 dự án.

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị
25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi
trường trên địa bàn Tp.HCM.

Dự thảo vản bản trình Ủy ban nhân dân
Thành phố về báo cáo Hiện trạng môi trường 5 năm.

Công văn số 1291/STNMT-CCBVMT ngày 14/2/2017
góp ý đối với đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án tuyến cống bao và
nhà máy xử lý nước thải lưu vực Bắc Sài Gòn 2 theo hình thức đối
tác công tư (PPP).

Thực hiện các hồ sơ sang mạn dầu: 04 hồ
sơ.

Thông báo nhập khẩu phế liệu: 5 công văn.

Tổng hợp báo
cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả thực hiện Quyết định
1216/QĐ-TTg và Quyết định 166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

c.
Công tác triển khai có hiệu quả
Chương trình giảm ô nhiễm môi trường:

Rà soát danh sách cơ sở có phát
sinh nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố để thực hiện kiểm
tra, kiểm soát theo thẩm quyền.

Dự thảo đề cương để gửi các Sở ngành,
Ủy ban nhân dân các quận/huyện để thực hiện báo cáo hàng quý/06
tháng/năm/giai đoạn 2016 – 2020.

d.
Công tác triển
khai chương trình di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường và cơ sở không phù hợp
quy hoạch:


Tiếp nhận Đơn của 02 cơ sở Phạm Văn
Dương và Công ty TNHH SX TM Thiên Phú Thịnh (di dời vào khu công nghiệp Lê Minh
Xuân 3) về kiến nghị gia hạn thời gian hoạt động tại khu phố 4, 5, phường Đông
Hưng Thuận quận 12 đến tháng 7 – 9 năm 2017: đã thực hiện dự thảo văn bản phản
hồi không gia hạn thời gian di dời theo chỉ đạo tại Văn bản số 4984/UBND-ĐT
ngày 09/09/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.


Tiếp nhận và có văn bản hướng dẫn cụ thể
đối với Đơn của Công ty TNHH giấy và bao bì Phú Thịnh về kiến nghị được ra khỏi
danh sách cơ sở gây ô nhiễm theo Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 25/04/2016.


Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch
Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Thanh Liêm tại Thông báo số 892/TB-VP
ngày 29/12/2016 giao giao Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân
dân Thành phố bổ sung Sở Tư pháp vào Tổ Công tác di dời.


Theo chỉ đạo của PCT UBND TP tại
Thông báo số 536/TB-VP ngày 31/8/2016 của UBND thành phố: Phiếu trình
Phó Giám Đốc Nguyễn Thị Thanh Mỹ kiến nghị phòng quản lý đất chủ trì thẩm định
phương án di dời của cơ sở theo Quyết định 5187/QĐ-UBND về danh mục di
dời đợt 1 năm 2016.

e.
Về chương trình
Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai:
Dự thảo Kế hoạch
kiểm soát nguồn thải lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn thành phố Hồ
Chí Minh năm 2016.

f.
Về kế hoạch hành
động của Tp. HCM về đa dạng sinh học đến 2015 và định hướng 2020:

Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch
hành động đa dạng sinh học thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

g.
Các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường
nhằm nâng cao ý thức của người dân trên địa bàn TP. HCM:

Họp với các Ban
ngành đoàn thể liên tịch như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Hội Cựu chiến
binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân,…) bàn về kế hoạch và phương hướng hoạt động năm
2017.

Xây dựng kế hoạch và phương hướng hoạt động
của phòng năm 2017

Lập tiến độ và phân công công việc năm 2017.

Khảo sát địa điểm xây dựng mô hình Quản lý môi
trường dựa vào cộng đồng tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ và ngày hội tuyên
truyền về quản lý, bảo vệ, phát triển bền vững Tài nguyên và Môi trường biển,
hải đảo cho học sinh huyện Cần Giờ.

Tổ chức 03 lớp tập huấn với gần 600 học viên
là cán bộ quản lý Ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn 24 quận/huyện và
các Sở Ban ngành đoàn thể Thành phố về
Nghị định 155/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT.

Phối hợp với Thành đoàn tổ chức 1 Ngày chủ
nhật xanh lần thứ 120 vào ngày 26/02/2017 tại đường Rạch Cầu Suối, Huyện Bình
Chánh.

Góp ý dự thảo Đề án xây dựng Thành phố thân
thiện với trẻ em giai đoạn 2017 – 2021 với UNICEP, Sở Lao động, thương binh xã
hội.

Góp ý thẩm định đề án nâng chất nông thôn mới
các xã, huyện giai đoạn 2017 – 2020, họp giao ban định kỳ chương trình xây dựng
nông thôn mới.

Xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày môi trường thế
giới 5/6.

Xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình Truyền
thông học đường về Bảo vệ môi trường.

Xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội tuyên
truyền về quản lý, bảo vệ, phát triển bền vững Tài nguyên và Môi trường biển,
hải đảo cho học sinh huyện Cần Giờ.

Phổ biến, hướng dẫn các đơn vị lập hồ sơ tham
gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2017.

h.
Tình hình thu
phí bảo vệ môi trường.

Phát hành thông
báo nộp phí bảo vệ môi trường cho các đơn vị theo quy định. Phối hợp với Phòng
Tài nguyên – Môi trường 24 quận/ huyện đôn đốc nhắc nhở các đơn vị nợ phí bảo
vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí
Minh. Tổng số tiền thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp từ
tháng 01/2017 đến ngày 28/02/2017 là: 927.316.101 đồng.

Thống kê danh
sách doanh nghiệp đã ngưng hoạt đồng gửi đơn vị cấp nước thu lại phí bảo vệ môi
trường đối với nước thải sinh hoạt.

Hướng dẫn, giải
đáp các thắc mắc của doanh nghiệp về kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường.


Chuẩn
bị nội dung cho kế hoạch tập huấn Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của
Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải cho cán bộ quận/huyện,
phường/xã và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

2.
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2/2017.

Tiếp tục thực hiện các chương trình thường xuyên về công
tác kiểm tra môi trường; công tác tuyên truyền, tập huấn bảo vệ môi trường;
công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, công tác thẩm
định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Thực hiện đúng quy trình đã ban hành đối với công tác
thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng
tiến độ. Tập trung công tác hậu kiểm, tăng cường kiểm soát chặt chẽ trong công
tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và những cam kết của chủ đầu
tư; nhắc nhở các đơn vị thực hiện việc xác nhận hoàn thành nội dung báo cáo
đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt theo đúng quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra và đề xuất Thanh tra Sở xử
lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về lĩnh vực môi trường.