Xây dựng hệ thống mạng cảm biến, kho dữ liệu đám mây phục vụ giám sát môi trường, cảnh báo và giảm nhẹ thiên tai


Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế năm 2012 giữa Bộ Thông tin và truyền thông Việt Nam với Bộ Nội vụ và truyền thông Nhật Bản, Viện công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (NISCI) cùng tập đoàn Panasonic đã thực hiện giai đoạn I dự án “Xây dựng hệ thống mạng cảm biến, kho dữ liệu đám mây phục vụ giám sát môi trường, cảnh báo và giảm nhẹ thiên tai” với việc xây dựng 5 trạm quan trắc thí điểm tại thành phố Đà Nẵng và Cần Thơ. Giai đoạn II dự kiến mở rộng hệ thống kết nối với một số trạm quan trắc được xây dựng mới tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.


 


Giai đoạn II của dự án “Xây dựng hệ thống mạng cảm biến, kho dữ liệu đám mây phục vụ giám sát môi trường, cảnh báo và giảm nhẹ thiên tai” được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND TPHCM tại công văn số 273/VP-ĐTMT ngày 11 tháng 01 năm 2013. Đây là một dự án cần thiết, hỗ trợ, góp phần hiện đại hóa công tác giám sát môi trường, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai của thành phố.


 


Sở Thông tin và truyền thông TPHCM phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường (đại diện là Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường- Chi cục Bảo vệ môi trường), Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn cùng Viện Công nghệ phần mềm và nội dung số Việt Nam, công ty TNHH Panasonic System Networks đã hợp tác tham gia dự án, thực hiện xây dựng và triển khai dự án theo đúng trình tự, thủ tục quy định.


 


Đoàn công tác đã khảo sát tại huyện Cần Giờ và huyện Củ Chi về khả năng xây dựng các trạm quan trắc môi trường, hệ thống cảnh báo, giảm nhẹ thiên tai và các chỉ số liên quan phục vụ đến phát triển nông nghiệp và nông thôn như: mực nước, nhiệt độ nước, độ pH, tổng chất rắn hòa tan (TDS), độ dẫn điện (EC), oxy hòa tan (DO), độ đục (Tur), camera quan sát biển và sông trực tuyến.


 

Khảo sát vị trí tại Kênh N46

 


 

Khảo sát vị trí quan trắc tại cầu An Hạ, kênh Thầy Cai 

 

 

Giai đoạn II đã hoàn tất thực hiện việc lắp đặt hệ thống camera quan sát tại Cần Giờ, lắp đặt camera quan sát và các đầu dò cảm biến đo các thông số chất lượng nước tại cầu An Hạ (kênh Thầy Cai), huyện Củ Chi. Các dữ liệu được cập nhật theo giờ và được truyền tải về cổng thu thập dữ liệu của Viện Công nghệ phần mềm và nội dung số Việt Nam. Các đơn vị tham gia thực hiện dự án đều được phân quyền truy cập và sử dụng dữ liệu cho công tác chuyên môn tại từng đơn vị.