LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG

Ngày 16/03/2012, Đảng Ủy Khối Dân –
Chính – Đảng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm,
40 năm, 50 năm tuổi Đảng cho 145 đồng chí Đảng viên. Trong buổi Lễ trao
tặng huy hiệu Đảng đợt này; Chi bộ Chi cục Bảo vệ Môi trường có đồng
chí Đặng Quảng Tỷ vinh dự được đón nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đồng
chí Đặng Quang Tỷ sinh năm 1960 tại Hà Tĩnh, đồng chí được kết nạp Đảng
Cộng Sản Việt Nam ngày 12/05//1981.
Một số hình ảnh tại buổi Lễ