Hướng dẫn Lập hồ sơ tham gia Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

HƯỚNG DẪN
Lập hồ sơ tham gia Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 802/QĐ-STNMTngày 21tháng 6 năm 2018
của Sở Tài nguyên và Môi trường)
———————-
Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng gồm:
(1) Bìa hồ sơ (theo mẫu)

(2) 01 Bản đăng ký tham gia Giải thưởng (có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan): sử dụng mẫu A1 đối với Cá nhân, mẫu B1 đối với Tổ chức (tập thể), mẫu C1 đối với Cộng đồng.

(3) 02 ảnh màu (cỡ 4×6) đối với Cá nhân hoặc 02 bản in màu biểu tượng (logo) đối với Tổ chức (tập thể) và Cộng đồng (nếu có).

(4) 05 bộ Báo cáo thành tích (01 bản chính và 04 bản photo), gồm:

– Báo cáo thành tích: sử dụng mẫu A2 đối với Cá nhân, mẫu B2 đối với Tổ chức (tập thể), mẫu C2 đối với Cộng đồng.

– Phụ lục kèm theo: Các tài liệu giới thiệu, minh họa, chứng minh thành tích trong bảo vệ môi trường thuộc lĩnh vực đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng, vd: hình ảnh (có thuyết minh ảnh), phim, video clip…; Giấy khen, giấy chứng nhận…; Văn bản giới thiệu, đề cử của cơ quan, tổ chức liên quan…

– Các văn bản khác bổ sung theo yêu cầu của Hội đồng xét tặng Giải thưởng (nếu có).

Lưu ý: Đối với Tổ chức (tập thể) là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thì Phụ lục hồ sơ cần đính kèm thêm: (i) Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; Hoặc bản sao Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Hoặc Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường và (ii) Các văn bản khác chứng minh việc tuân thủ luật pháp về bảo vệ môi trường.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến hết ngày 30/8/2018.

==========================Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ=======================

Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1.
Điện thoại: 028.38.279.669 (13-15) – 0918.818.881 (Chị Liên) – 0914.643.131 (Chị Mai)
Fax: 028.38.224.551   –   Email: giaithuongmoitruongtphcm@gmail.com


========================================================================
Chú thích:

Tổ chức (tập thể) gồm: cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp trong nước và các tổ chức của nước ngoài có tư cách pháp nhân, hoạt động hợp pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

– Cộng đồng gồm: nhóm dân cư sinh sống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (khu dân cư, khu phố, tổ dân phố, tổ tự quản, đội/nhóm tình nguyện viên, câu lạc bộ….)
Nhấn vào Download để tải biểu mẩu