Số người online: 6
Số người truy cập: 2509703
 
Giải thưởng môi trường
Hướng dẫn đăng kư tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2013
Giải thưởng Môi trường Việt Nam là giải thưởng chính thức duy nhất của Bộ Tải nguyên và môi trường được tổ chức xét chọn và trao tặng từ năm 2001, đến nay đă xét tặng được trên 200 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nhằm động viên, khuyến khích và ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường của các tập thể, cá nhân trong thời kỳ đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế; Bộ Tài nguyên và Môi trường đă ban hành Thông tư số 13/2010/TT-BTNMT ngày 28 tháng 7 năm 2010 quy định về Giải thưởng môi trường Việt Nam thay thế Quyết định số 02/2004/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 3 năm 2004 về Giải thưởng Môi trường.
 
Giải thưởng gồm 03 loại: Giải thưởng cho tổ chức, Giải thưởng cho cá nhân và Giải thưởng cho cộng đồng; số lượng Giải thưởng không quá 50 giải cho cả ba loại và được xét tặng hai năm một lần, trao giải thưởng vào dịp kỷ niệm Ngày môi trường thế giới (ngày 05 tháng 6).
 
Ngày 22 tháng 02 năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đă có Công văn số 584/BTNMT-TCMT hướng dẫn các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương về việc giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2013, trong đó yêu cầu Hồ sơ xét tặng Giải thưởng môi trường phải đảm bảo đầy đủ, đúng quy định, gồm Bản đăng kư tham gia xét tặng Giải thưởng; Báo cáo thành tích theo các tiêu chí xét tặng Giải thưởng có xác nhận của Bộ quản lư ngành hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường; Các tài liệu, h́nh ảnh chứng minh về thành tích; 02 ảnh 3 x 4 của cá nhân, biểu tượng của Tổ chức. Đối với Tổ chức là doanh nghiệp phải có Báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường đă được phê duyệt; báo cáo kết quả quan trắc môi trường hàng năm.
 
Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ vào ngày 30 tháng 4 năm 2013 (tính theo dấu bưu điện). Hồ sơ không hợp lệ hoặc nộp sau thời hạn quy định sẽ không được xét tặng Giải thưởng.
 
Tổ chức, cá nhân, cộng đồng đoạt Giải thưởng sẽ được công bố rộng răi trên các phương tiện thông tin đại chúng và được mời đến nhận Giải thưởng. Cơ quan thường trực Giải thưởng không thông báo kết quả đến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng không đoạt Giải thưởng.

Đối với các cá nhân, tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh muốn đăng ký xét tặng giải thưởng môi trường Việt Nam 2013, đề nghị thực hiện theo mẫu hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (mẫu bên dưới) và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 4 năm 2013. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan xem xét thẩm định, xác nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng theo quy định để gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Môi trường theo quy định.

Hồ sơ xét tặng Giải thưởng vui lòng gửi về Phòng Thông tin truyền thông môi trường - Chi cục Bảo vệ môi trường.
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Quận 1
Fax: 08.38224551
Liên hệ bà Trần Thị Liên, điện thoại 08.38279669 - 13/ 0918818881 hoặc bà Phan Thị Như Quỳnh, điện thoại 08.38279669 - 15 / 0918659056


Tài liệu hướng dẫn đăng kư GTMT 2013

   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
TIN NỔI BẬT
Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ONLINE “Ư TƯỞNG XANH V̀ THÀNH PHỐ AN LÀNH”
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.