Số người online: 1
Số người truy cập: 2579793
 
Báo cáo t́nh h́nh hoạt động của Chi cục
Báo cáo t́nh h́nh kinh tế - xă hội 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

1. Kiểm soát ô nhiễm

1.1 Chương tŕnh Giảm thiểu ô nhiễm môi trường

- Xây dựng kế hoạch thực hiện báo cáo tổng kết chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết về thực hiện Chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường trong công tác năm 2020 của Chi cục Bảo vệ môi trường.

- Tiếp tục thực hiện hai đề án về tính toán tải lượng nước thải và khí thải.

- Thực hiện văn bản gửi Quận huyện về rà soát báo cáo chỉ tiêu nước thải công nghiệp.

- Thực hiện văn bản gửi Sở ngành về báo cáo kết quả chương tŕnh chuẩn bị cho Tổng kết giai đoạn 2016-2020.

- Dự thảo báo cáo tổng kết chương tŕnh Giảm ô nhiễm và gửi công văn kèm dự thảo báo cáo để thành viên ban chỉ đạo góp ư.

- Hoàn chỉnh báo cáo tổng kết kết quả 05 năm thực hiện Chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020 theo góp ư của Sở ngành và Ủy ban nhân dân Quận huyện. Tham mưu Lănh đạo Sở kư văn bản gửi Ủy ban nhân dân Thành phố về Báo cáo tổng kết 05 năm Chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường và Kế hoạch giai đoạn 2020-2030.

1.2 Chương tŕnh Di dời các cơ sở ô nhiễm tại khu phố 4, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12

Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung nhiên liệu đốt ḷ nhiệt của các cơ sở di dời vào KCN Lê Minh Xuân 3; Văn bản gửi các cơ sở di dời yêu cầu các cơ sở nghiêm túc chấp hành ngưng hoạt động sản xuất tại khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 theo đúng nội dung kế hoạch đă được phê duyệt tại Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 25/4/2016.

- Tổ chức họp Tổ Công tác di dời nhằm triển khai Văn bản số 584/UBND-ĐT ngày 20/02/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đồng ư bổ sung thêm loại nhiên liệu thân thiện với môi trường sử dụng cho ḷ nhiệt của các cơ sở di dời vào khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3.

- Tổ chức họp, đối thoại giữa các cơ sở di dời và các thành viên Tổ Công tác di dời giải quyết các vướng mắc liên quan đến giá cấp hơi, vấn đề đấu nối hơi tập trung, nhiên liệu đốt ḷ nhiệt, vấn đề tiếp nhận, đấu nối nước thải tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3. Trên cơ sở kết quả các cuộc họp trên, Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường kư, ban hành các văn bản gửi các cơ sở di dời, các đơn vị là thành viên Tổ Công tác di dời, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố t́nh h́nh thực hiện như trên.

1.3 Kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất không phù hợp quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (theo Quyết định số 6762/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của Uỷ ban nhân dân thành phố)

- Dự thảo Công văn đề nghị UBND quận 12, B́nh Tân, Tân Phú và huyện Hóc Môn, B́nh Chánh rà soát danh mục cơ sở phải di dời do không phù hợp quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố.

- Dự thảo Công văn trình Ban Giám đốc chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở, Trưởng pḥng Quản lư đất, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường rà soát danh mục cơ sở phải di dời do không phù hợp quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố.

- Dự thảo Công văn báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố về tiến độc và kế hoạch di dời của các đơn vị chưa thực hiện di dời tại Cảng Trường Thọ, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.

- Thực hiện Công văn số 3171/VP-KT ngày 17/4/2020 của Văn pḥng Ủy ban nhân dân Thành phố về gia hạn thời gian di dời của Công ty TNHH Shing Việt và kèm theo Công văn số 20/CV-SV ngày 06/4/2020 của Công ty: Tham mưu Chi cục BVMT tŕnh Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành 02 văn bản:

- Công văn gửi Công ty TNHH Shing Việt về việc báo cáo tình h́nh triển khai, tiến độ di dời về vị trí mới tại Khu đất ấp 4, xă Nhật Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An;

- Công văn gửi Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Uỷ ban nhân dân quận Thủ Đức, Pḥng Quản lư đất, Trung tâm Phát triển Quỹ đất có ư kiến về việc tiếp tục gia hạn thời gian hoàn thành việc di dời và nội dung đề xuất của Công ty xin gia hạn đến khi Ủy ban nhân dân Thành phố có quyết định thu hồi đất thực hiện dự án tại địa điểm Km9 Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.

1.4 Công tác ứng phó sự cố

- Dự thảo Tờ tŕnh xin ư kiến lãnh đạo Sở về thực hiện nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch Ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn thành phố

- Dự thảo Tờ tŕnh về việc kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè

- Dự thảo Công văn về đảm bảo công tác ứng phó sự cố tràn dầu trong quá tŕnh trục vớt tàu VietSun Intergrity.

- Dự thảo Công văn về công tác pḥng ngừa và ứng phó sự cố phương tiện QN 7067 gặp nạn tại khu vực vùng biển Cồn Ngựa.

1.5 Công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp

- Tổng hợp, tham mưu biện pháp xử lư từng hồ sơ kiểm tra định kỳ, tŕnh Lănh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua hướng giải quyết, báo cáo Lănh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kết quả thực hiện chương tŕnh kiểm tra công tác bảo vệ môi trường năm 2019.

- Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong các KCN, CCN, KCX và KCNC cao trên địa bàn Tp.HCM giai đoạn 2016 – 2018.

- Thực hiện phương án dự toán Kế hoạch kiểm tra năm 2020 đối với các cơ sở sản xuất, dịch vụ trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 04/QĐ-STNMT-TTr ngày 03/01/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường và dự toán Chương tŕnh giám sát hoạt động bảo vệ môi trường các cụm công nghiệp năm 2020.

- Tham gia, phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ tŕ để xem xét, giải quyết hồ sơ gia hạn thời gian hoạt động các dự án sản xuất của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn quận 12 (04 dự án) và huyện Hóc Môn (01 dự án); Phối hợp Thanh tra Sở kiểm tra, giải quyết khiếu nại tại Công ty Mercedes – Benz VN.

1.6 Giải quyết khiếu nại, trả lời cử tri Hội đồng nhân dân

- Giải quyết khiếu nại đối với việc tiếp nhận phản ánh tiếng ồn phát sinh từ hệ thống tản nhiệt trung tâm ảnh hưởng đến đời sống của người dân sống trong Khu trung tâm phức hợp Sài G̣n – Ba Son.

- Dự thảo Công văn đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 7 khảo sát, kiểm tra nội dung phản ánh của người dân tại phường Tân Thuận Tây, Quận 7 cụ thể: xuất hiện chất dịch lạ, dạng sương, như keo dính bám trên cửa kính ô tô khiến người dân trong khu vực rất lo lắng.

- Tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn chỉ đạo Thanh tra Sở kiểm tra, giám sát việc chấp hành công tác bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2, quận Thủ Đức.

1.7 Giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp

- Giải quyết hồ sơ vận hành thử nghiệm và giám sát quá tŕnh vận hành thử nghiệm của 14 dự án

- Công tác quản lý các hệ thống quan trắc nước thải/khí thải tự động: Dự thảo Văn bản gửi Công ty TNHH Coats Phong Phú về ư kiến đối với chương tŕnh quan trắc nước thải tự động; Tham mưu, xin ư kiến chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra hệ thống quan trắc tự động của Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam ở Hóc Môn; Dự thảo Tờ tŕnh về việc kiểm tra Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục của Trạm nghiền Hiệp Phước – Công ty CP Xi măng FICO Tây Ninh.

- Giải quyết hồ sơ của Chi nhánh HCM – Công ty TNHH Jin Won Việt Nam (tại Củ Chi), xem xét không xử phạt đối với hành vi không lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công tŕnh bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án.

- Giải quyết văn bản ư kiến đối với việc cải tạo hệ thống xử lư nước thải tại Siêu thị Co.op mart Cống Quỳnh và điều chỉnh nội dung đề án liên quan đến công suất hệ thống xử lư nước thải; việc thực hiện các công tŕnh bảo vệ môi trường theo đề án bảo vệ môi trường của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và May thêu Tân Tiến.

- Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục môi trường đối với “Dự án phát triển cơ sở hạ tầng và chỉnh trang Khu dân cư An Sương” của Công ty CP Phát triển và kinh doanh nhà: Dự án đă có quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường nên không thuộc đối tượng phải lập hồ sơ vận hành thử nghiệm công tŕnh xử lư chất thải; Chủ Dự án phải báo cáo kết quả thực hiện các công tŕnh xử lư chất thải sau khi hoàn thành.

- Thụ lư hồ sơ báo cáo hoàn thành Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết của Công ty TNHH Nhựa Tân Lập Thành.

- Dự thảo văn bản ư kiến đối với Rà soát, tổng hợp, báo cáo, tham mưu hướng xử lư hồ sơ liên quan đến việc kiểm tra khắc phục ô nhiễm làm cơ sở phản hồi ư kiến đối với hồ sơ gia hạn thời gian hoạt động của Công ty TNHH MTV giấy Đồng Lợi; đă phối hợp Thanh tra Sở tiến hành kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại Công ty vào ngày 20/3/2020.

- Dự thảo Công văn gửi Công ty TNHH Siam City Cement về tái sử dụng nước thải sau xử lư để tưới cây; Công văn đề nghị Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Giao Thông Tài Lộc lập phương án đấu nối nước thải tại 02 địa chỉ số 8 và số 16 Đường 15, Khu phố 4, phường Linh Trung quận Thủ Đức; Công văn về việc xác nhận công tác bảo vệ môi trường trong năm 2019 của Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 – CN trạm nghiền Phú Hữu, Q9; Công văn về việc cải tạo một số hạng mục công tŕnh xử lư chất thải của Nhà máy xử lư chất thải Ḥa B́nh.

1.8 Công tác khác

- Góp ư đối với dự thảo báo cáo t́nh h́nh kinh tế - xă hội giai đoạn 2015-2020 và các phương hướng, nhiệm vụ giai đọan 2020-2025; dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 12; Quy chế phối hợp trong thi hành án do Pḥng Pháp chế Sở gửi; báo cáo chính trị Huyện Cần Giờ, Nhà Bè

- Cung cấp thông tin dữ liệu phục vụ xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai.

- Dự thảo văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố về kiến nghị giải quyết t́nh trạng ô nhiễm kênh Ba Ḅ; Công văn gửi Sở Xây dựng công ty CP Xử lư Môi trường VN đề xuất tham gia xă hội hóa vận hành trạm xử lư nước thải kênh Ba Ḅ;

- Xây dựng kế hoạch ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV).

- Tổng hợp ư kiến của sở ban ngành về dự thảo kế hoạch 05 năm xây dựng quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương.

- Tham mưu ban hành Công văn phúc đáp Pḥng Quản lư đất về nội dung có ư kiến môi trường đối với Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài G̣n (SFC); nội dung trả lời báo Sài G̣n giải phóng, tŕnh Lănh đạo Sở kư ban hành; văn bản trả lời Sở Y tế đối với hồ sơ Công ty Dạ Lan – Hóc Môn.

- Trả lời một số kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp 17, HDND khóa IX; công văn của pḥng Kế hoạch Tài chính về báo cáo số liệu về hiện trang kỹ thuật đô thị; phản ánh Cử tri huyện B́nh Chánh.

- Dự thảo Công văn gửi Đại học Quốc gia về phối hợp giải quyết t́nh trạng ô nhiễm khu vực Suối Nhum; Công văn gửi UBND Thành phố, Sở Công thương về báo cáo kết quả triển khai công tác quản lư nhà nước thuộc phạm vi quản lư đối với tăng cường quản lư, kiểm tra hoạt động hoá chất trên địa bàn thành phố; Công văn gửi Tổng cục Môi trường về việc đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố rà soát thực trạng hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổng hợp, cung cấp công văn Thông báo nhập khẩu phế liệu cho Cục Điều tra pḥng chống buôn lậu của Công ty TNHH MTV Biển Tuệ.

2. Công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường

2.1. Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Số lượng hồ sơ tiếp nhận mới: 37 hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ đă giải quyết: 37 hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ đă phê duyệt: 24 hồ sơ.

2.2. Công tác xác nhận hoàn thành dự án đă được phê duyệt ĐTM

- Số lượng hồ sơ tiếp nhận mới: 03 hồ sơ

- Số lượng hồ sơ đă giải quyết: 03 hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ đă xác nhận: 03 hồ sơ.

2.3. Công tác xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

- Số lượng hồ sơ tiếp nhận mới: 24 hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ đă giải quyết: 24 hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ xác nhận KHBVMT: 18 hồ sơ.

2.4 Công tác kiểm tra vận hành thử nghiệm

- Số lượng hồ sơ tiếp nhận mới: 03 hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ đă giải quyết: 03 hồ sơ.

2.5 Công tác khác

- Tham gia các buổi họp liên quan tới chuyên môn tại các Sở, Ban, Ngành. Tham mưu ư kiến các nội dung liên quan đến công tác chuyên môn của pḥng.

- Tiếp tục thực hiện công tác thẩm định theo chuyên môn được giao.

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ trong công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và những cam kết của chủ đầu tư.

3. Công tác thu phí bảo vệ môi trường

- Phối hợp với pḥng Kế hoạch tổng hợp chỉnh sửa và tổ chức đấu thầu các phương án hoạt động chuyên môn của pḥng năm 2020 .

- Phát hành thông báo nộp phí bảo vệ môi trường cho các đơn vị theo quy định.

- Cập nhật thông tin doanh nghiệp vào phần mềm quản lư thu phí bảo vệ môi trường của pḥng

- Tổng số tiền thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp từ tháng 01/2020 đến ngày 31/5/2020 là: 15.265.549.374 đồng.

- Tham mưu lănh đạo Sở gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2019 theo Thông tư 19/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Tham mưu lănh đạo Sở gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 3086/STNMT-CCBVMT ngày 27 tháng 4 năm 2020 về tính toán thí điểm bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của Thành phố năm 2019.

- Tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo t́nh h́nh thực hiện công tác Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND trong phiên họp của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố giám sát về t́nh h́nh kinh tế xă hội 4 tháng đầu năm 2020; t́nh h́nh thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội.

4. .Công tác thông tin truyền thông môi trường

4.1 Công tác phối hợp Liên tịch bảo vệ môi trường

- Điều chỉnh phương án tổ chức các chương tŕnh phối hợp với đoàn thể liên tịch và các tổ chức tôn giáo;

- Báo cáo về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về Đề án “ Nâng cao vai tṛ, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông nhân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”;

- Dự thảo kế hoạch báo cáo kết quả 5 năm thực hiện phối hợp liên tịch bảo vệ môi trường giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ban Dân tộc - Tôn giáo (UB MTTQVN Thành phố) và chương tŕnh liên tịch phối hợp hành động bảo vệ môi trường với UB MTTQVN Thành phố và các đoàn thể;

- Thực hiện hiệp y khen thưởng, rà soát việc tuân thủ quy định pháp luật về môi trường của các doanh nghiệp theo đề nghị của các đơn vị;

- Phối hợp cung cấp tài liệu truyền thông và tập huấn về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cho Hội nông dân năm 2020.

4.2 Chương tŕnh truyền thông và giáo dục môi trường trong trường học

- Hoàn chỉnh website Trường học xanh và tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến trên website dành cho học sinh cấp 2, 3 và giáo dục thường xuyên trên toàn thành phố;

- Tiếp nhận hồ sơ tham gia ṿng chung kết cấp thành phố của các trường mầm non và cấp Tiểu học và triển khai ṿng sơ khảo Hội thi trường học xanh cấp quận, huyện.

4.3 Chương tŕnh nông thôn mới

- Tham gia đoàn thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 10 xă xây dựng nông thôn mới, cụ thể như xă Tân Phú Trung, Phước Hiệp, Trung Lập Hạ, Nhuận Đức, Tân Thạnh Đông, Phú Ḥa Đông, Tân An Hội, An Phú, Ḥa Phú và B́nh Mỹ của huyện Củ Chi.

- Tham mưu Lănh đạo Sở ban hành 09 văn bản công nhận kết quả đạt các chỉ tiêu về môi trường cho xă Tân Phú Trung, Trung Lập Hạ, xă Tân An Hội, An Phú, Ḥa Phú, B́nh Mỹ và Phước Hiệp của huyện Củ Chi; xă Tân Quư Tây, B́nh Chánh của huyện B́nh Chánh.

- Góp ư dự thảo Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương tŕnh mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020;

- Tham gia họp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện B́nh Chánh về giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá tŕnh triển khai thực hiện dự án nạo vét rạch Bàu Gốc thuộc Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xă Tân Kiên;

- Góp ư dự thảo Bộ tiêu chí trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, đánh giá cho xă đạt chuẩn NTM, xă nâng cao và xă kiểu mẫu; huyện đạt NTM và tỉnh thành NTM;

- Rà soát hồ sơ đánh giá tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM cho các xă, huyện;

- Xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện, kiểm tra, đánh giá chỉ tiêu môi trường cho loại h́nh xă nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất;

- Tham dự cuộc họp Hội đồng thẩm định thành phố về việc xét, công nhận xă đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 cho 4 xă: Tân Phú Trung, Ḥa Phú, Phước Hiệp và Phú Ḥa Đông của huyện Củ Chi;

- Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 4252/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

4.4 Ngày hội sống xanh:

- Tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường tŕnh Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo Kế hoạch Ngày hội sống xanh tại Tờ tŕnh số 1323/TTr-STNMT-CCBVMT ngày 26/02/2020.

- Tuy nhiên, do t́nh h́nh dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân thành phố không ban hành Kế hoạch tổ chức ngày hội Sống Xanh năm 2020 như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ tŕnh số 1323/TTr-STNMT-CCBVMT ngày 26/02/2020. Phối hợp Pḥng Quản lư Chất thải rắn tham mưu Sở tŕnh Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 1633/KH-UBND ngày 04/5/2020 về tổ chức phát động tổng vệ sinh môi trường và phát triển mảng xanh trên toàn địa bàn thành phố năm 2020; hướng dẫn và hỗ trợ các quận huyện triển khai trên toàn địa bàn thành phố hưởng ứng tháng hành động v́ môi trường.

- Ngoài ra, đă ban hành văn bản hướng dẫn Sở, ngành, UBMTTQ và các tồ chức thành viên và quận huyện tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và hải đảo năm 2020 theo chủ dề của Bộ TNMT phát động.

4.5 Chương tŕnh xây dựng thành phố Xanh – Thân thiện môi trường

- Tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường tŕnh Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch Thành phố xanh thân thiện môi trường (Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong đề xuất nội dung, góp ư Dự thảo Kế hoạch phát động Tết trồng cây nhân dịp Sinh nhật Bác 19/5/2020 khởi động cho Kế hoạch Xây dựng Thành phố Xanh - Thân thiện môi trường. Đồng thời, nhằm hỗ trợ các quận huyện trong công tác truyền thông, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên toàn địa bàn thành phố, biên soạn và tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường phát hành, gửi các quận huyện tài liệu hỗ trợ truyền thông về giữ ǵn vệ sinh môi trường, trồng và bảo vệ cây xanh, phát triển mảng xanh (Công văn số 3565/STNMT-CCBVMT ngày 12/5/2020)

- Xây dựng và tŕnh lănh đạo Sở ban hành Kế hoạch số 3671/KH-STNMT-CCBVMT ngày 18/5/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai “Xây dựng Thành phố Xanh - Thân thiện môi trường giai đoạn 2020-2025”.

4.6 Hoạt động khác

- Phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển hoàn chỉnh Báo cáo Khảo sát đánh giá kết quả thực hiện công tác truyền thông về Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2020.

- Thực hiện tổng hợp báo cáo công tác truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2020 (KH 6423).

- Dự thảo Kế hoạch triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng bền vững thực hiện “Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá – Xă hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

- Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xă hội của thành phố Đoàn 2.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

1. Kiểm soát ô nhiễm

- Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường các đơn vị theo Quyết định số 04/QĐ-STNMT-TTr ngày 03/01/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thực hiện kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương năm 2020.

- Đo đạc môi trường tại Cụm công nghiệp.

- Báo cáo Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường.

- Xây dựng chương trình ứng phó sự cố môi trường khu đô thị.

2. Công tác thu phí bảo vệ môi trường

- Phối hợp với Pḥng Kế hoạch và Tổng hợp tổ chức đấu thầu kế hoạch phương án chuyên môn của pḥng sau khi được phê duyệt (bao gồm phương án thẩm định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp và phương án thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020).

- Phối hợp với pḥng Tài nguyên và Môi trường 24 quận – huyện chuyển thông báo phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp lần 2 đến các cơ sở và đôn đốc nhắc nhở các cơ sở thực hiện việc nộp phí theo đúng quy định.

- Phát hành thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy định; Phát hành biên lai thu phí

- Cập nhật thông tin các doanh nghiệp vào phần mềm.

- Tiếp nhận tờ khai Doanh nghiệp theo quy định.

3. Công tác thông tin truyền thông môi trường

- Dự thảo chương tŕnh phối hợp liên tịch với UB MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên giai đoạn 2021 -2025.

- Chẩn bị Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương tŕnh phối hợp số 12/CTPH-UBMT-TCTV-STNMT giữa Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên với Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2017-2020 và Kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo thành phố giai đoạn 2016-2020;

- Hoàn chỉnh và tŕnh UBND TP phê duyệt Quy định về Giải thưởng Môi trường TP HCM và lập Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng Môi trường TP HCM năm 2020; tŕnh duyệt phương án kinh phí và triển khai Tổ chức Giải thưởng Môi trường TP HCM năm 2020

- Hoàn chỉnh Kế hoạch và triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng bền vững thực hiện “Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá – Xă hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

- Tổng hợp báo cáo kế hoạch thực hiện xây dựng thành phố Xanh – Thân thiện môi trường trên địa bàn thành phố;

- Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xă hội của thành phố Đoàn 2;

- Phối hợp Thành đoàn thực hiện các sản phẩm truyền thông bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa, biến đổi khí hậu và triển khai các lớp tập huấn bảo vệ môi trường cho cán bộ đoàn nồng cốt;

- Phát động và tổng hợp báo cáo các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu nhân kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020 và hưởng ứng Thánh hành động v́ môi trường.

- Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục tổ chức triển khai hội thi trường học xanh 2019 – 2020;

- Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyên bảo vệ môi trường trong trường học giai đoạn 2020 – 2025;

- Tổ chức 17 đợt cho lực lượng tuyên truyền viên nồng cốt của các đoàn thể và 03 đợt tập huấn các báo cáo viên cấp thành phố.

- Thực hiện các nội dung tuyên truyền trên trang tin điện tử VNExpress theo kế hoạch năm 2020.

4. Chương tŕnh nông thôn mới

- Tiếp tục rà soát kết quả thực hiện tiêu chí môi trường và tham gia đoàn thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho các xă chưa thẩm định;

- Tiếp tục tham mưu Lănh đạo Sở ban hành các văn bản công nhận kết quả đạt các chỉ tiêu môi trường cho các xă.

   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
 • Về báo cáo t́nh h́nh kinh tế - xă hội 9 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 (27/11/2019)
 • Về báo cáo t́nh h́nh kinh tế - xă hội quư I năm 2019 (04/04/2019)
 • Về báo cáo t́nh h́nh kinh tế - xă hội 6 tháng năm 2018 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 (24/05/2018)
 • T́nh h́nh kinh tế xă hội 9 tháng đầu năm 2017 (27/10/2017)
 • BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 5 NĂM (2011 - 2015) (05/06/2017)
 • Báo cáo kết quả công tác Quư 1/2017 (17/05/2017)
 • Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2016 (10/08/2016)
 • Báo cáo kết quả công tác tháng 5 năm 2016 (10/08/2016)
 • Báo cáo Kết quả công tác tháng 4 năm 2016 (10/08/2016)
 • Báo cáo t́nh h́nh cải cách hành chính 6 tháng đầu năm (06/06/2016)
 • TIN NỔI BẬT
  Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
  PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ONLINE “Ư TƯỞNG XANH V̀ THÀNH PHỐ AN LÀNH”
  GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
  DÀNH CHO QUẢNG CÁO
  SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
  CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
  HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
  Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
  Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
  Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
  Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.