Số người online: 4
Số người truy cập: 2579789
 
Báo cáo t́nh h́nh hoạt động của Chi cục
Về báo cáo t́nh h́nh kinh tế - xă hội quư I năm 2019

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUƯ I NĂM 2019

1. Các Chương tŕnh, Dự án

1.1. Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường

- Họp tổ công tác giảm ô nhiễm để triển khai Kế hoạch năm 2019 và phân công nhiệm vụ các phòng ban.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình giảm ô nhiễm năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019.

1.2. Công tác chuyên môn

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tổng hợp quyết toán Kế hoạch kiểm tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trong năm 2018.

- Báo cáo kết quả kiểm tra các trạm quan trắc nước thải tự động liên tục, phối hợp với Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường.

- Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ môi trường năm 2018.

- Báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra công tác bảo vệ môi trường các doanh nghiệp trong khu tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường năm 2019.

- Lập thủ tục kiểm tra nhà nước phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo hướng dẫn tại Thông tư 09/2018/TT-BTNMT, 08/2018/TT-BTNMT và công văn số 5943/BTNMT-TCMT ngày 14/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và thực hiện kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở công văn: về giải quyết kiến nghị di dời xả thải tại hồ Hương Tràm quận 7 gửi Ủy ban nhân dân thành phố; về việc điều tra, đánh giá các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung gửi Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp.

- Tham gia Hội đồng thẩm định ĐTM.

2. Công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường

2.1. Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Số lượng hồ sơ nhận vào trong tháng: 19 hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ đă giải quyết: 12 hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ đă phê duyệt: 12 hồ sơ.

2.2. Công tác xác nhận hoàn thành dự án đă được phê duyệt ĐTM

- Số lượng hồ sơ nhận vào trong tháng: 01 hồ sơ

- Số lượng hồ sơ đă giải quyết: 00 hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ đă xác nhận: 00 hồ sơ.

2.3. Công tác xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

- Số lượng hồ sơ nhận vào trong tháng: 06 hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ đă giải quyết: 08 hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ xác nhận KHBVMT: 08 hồ sơ.

2.4 Công tác khác

- Tham gia các buổi họp liên quan tới chuyên môn tại các Sở, Ban, Ngành.

- Tham gia xác nhận các công tŕnh biện pháp bảo vệ môi trường và họp thẩm định ĐTM tại Hepza.

- Tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành một số văn bản:

+ Văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về ư kiến liên quan đến dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1)” tại Quận 1, 4, 7, 8, huyện Nhà Bè và huyện B́nh Chánh;

+ Văn bản gửi Công ry TNHH Lập Phúc về báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Mở rộng, nâng công suất nhà máy sản xuất khuôn mẫu kim loại từ 2.000 tấn/năm lên 3.000 tấn/năm và sản xuất các sản phẩm nhựa từ 5.000 tấn/năm lên 7.000 tấn/năm” tại phường Phú Thuận, Quận 7 của Công ty TNHH Lập Phúc;

+ Văn bản gửi Công ty TNHH Platel Vina về ư kiến đối với việc xây dựng nhà kho của Công ty TNHH Platel Vina.

+ Văn bản gửi Công ty TNHH Kiến Vương về ư kiến thủ tục môi trường đối với việc thay đổi, bổ sung danh mục các chủng loại hàng hóa dự án “Kho lạnh chứa dược phẩm và hóa chất, công suất 1.700 tấn” tại quận B́nh Tân.

+ Văn bản gửi Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Lưới điện cao thế Tp. Hồ Chí Minh về ư kiến đối với chương tŕnh giám sát môi trường các trạm biến áp và đường dây trong giai đoạn vận hành.

+ Văn bản gửi Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân B́nh về ư kiến đối với hạng mục bảo vệ môi trường của Dự án “Chung cư 251 Hoàng Văn Thụ” tại quận Tân B́nh.

+ Văn bản gửi Công ty TNHH Gotec Việt Nam về việc điều chỉnh một số nội dung của báo cáo ĐTM của dự án “Chung cư kết hợp thương mại – dịch vụ Sài G̣n Asiana (Asiana Capella)” tại Quận 6.

+ Văn bản gửi Công ty TNHH New – Hanam về ư kiến môi trường đối với việc thay đổi tăng diện tích sàn sử dụng của dự án “Nhà máy sản xuất các loại động cơ điện công suất 13 triệu chiếc/năm” tại Khu công nghệ cao, Quận 9.

+ Văn bản gửi Ủy ban nhân dân Thành phố về hồ sơ văn kiện Dự án SPR.

+ Văn bản gửi Sở Quy hoạch – Kiến trúc về việc rà soát địa điểm quy hoạch Nhà máy giết mổ gia súc tại xă tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi.

+ Văn bản gửi Trung tâm Điều hành chương tŕnh chống ngập nước Thành phố về ư kiến đối với hồ sơ xác nhận đăng kư kế hoạch bảo vệ môi trường dự án Nạo vét rạch Bến Chùa (từ cửa xả đường số 1 đến nhánh Rạch Chiếc) Quận 9.

+ Văn bản gửi Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh về ư kiến môi trường đối với việc khai thác thử nghiệm Bến phao BP-1, BP-4 và BP-10 trên sông G̣ Gia.

+ Văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai về đề nghị có ư kiến môi trường đối với dự án Đầu tư xây dựng bến phao BP-14 neo tàu 30.000 DWT trên sông Đồng Nai (lần 2).

3. Công tác thu phí bảo vệ môi trường

- Phối hợp cùng pḥng Kế hoạch Tổng hợp xây dựng các phương án chuyên môn năm 2019.

- Cập nhật rà soát danh sách các đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường của 24 Pḥng Tài nguyên và Môi trường quận huyện gửi, tiếp nhận tờ khai nộp phí của doanh nghiệp theo quy định và cập nhật thông tin các doanh nghiệp vào phần mềm.

- Phối hợp với pḥng Tài nguyên & Môi trường các quận/huyện về giải quyết các doanh nghiệp c̣n nợ phí bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với các Công ty cấp nước trên địa bàn thành phố để triển khai thực hiện việc ngưng thu hoặc thu lại phí bảo vệ môi trường trên hoá đơn tiền nước.

- Số tiền nộp phí vào kho bạc thành phố trong tháng 01/2019 là: 586.152.182 đồng.

4. .Công tác thông tin truyền thông môi trường

- Ngày Hội Sống xanh năm 2019: Hoàn chỉnh phương án và xây dựng các kế hoạch triển khai các hoạt động của Sở

- Giải thưởng Môi trường 2020: Dự thảo Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Môi trường thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.

- Chương tŕnh truyền thông và giáo dục môi trường trong trường học: Xây dựng Kế hoạch Trường học xanh tŕnh Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

- Các chương tŕnh liên tịch với UBMTTQ và các tổ chức thành viên: Hoàn chỉnh và kư kết các kế hoạch liên tịch năm 2019

- Chương tŕnh nông thôn mới: Dự thảo Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương tŕnh mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng Kế hoạch Truyền thông bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới năm 2019.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUƯ II NĂM 2019

1. Công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường

- Triển khai thực hiện Chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2019-2020.

- Tiếp tục thực hiện công tác thẩm định theo chuyên môn được giao.

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ trong công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và những cam kết của chủ đầu tư.

- Tiếp tục hoàn chỉnh quy chế quản lư nước thải khu dân cư.

2. Công tác thu phí bảo vệ môi trường

- Triển khai thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công ngiệp theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Phát hành thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy định, biên lai thu phí.

- Triển khai thực hiện các chương tŕnh chuyên môn sau khi được phê duyệt kế hoạch.

3. Công tác thông tin truyền thông môi trường

- Ngày hội Sống xanh năm 2019: Xây dựng các tài liệu tuyên truyền về Sống xanh và quảng bá ngày Hội; Xây dựng kế hoạch và tổ chức hội thi sáng tạo mô h́nh trực quan về giáo dục bảo vệ môi trường; Xây dựng kế hoạch và tổ chức hội thi tiểu phẩm tuyên truyền về sống xanh cấp thành phố; Tổ chức, sản xuất phim tuyên truyền về kiểm soát ô nhiễm rác thải nhựa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời hạn 5 phút; Xây dựng nội dung triển lăm “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”; Phối hợp với Sở, ban ngành, giới thiệu các đơn vị tham gia gian hàng và thông báo đến các doanh nghiệp về việc đăng kư tham gia gian hàng Ngày hội Sống xanh thành phố Hồ Chí Minh năm 2019; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Sống xanh thành phố năm 2019 vào ngày 02/6/2019 tại Công viên Lê Văn Tám; Báo cáo kết quả thực hiện Chương tŕnh Ngày hội Sống xanh thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

- Giải thưởng Môi trường: Xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về Giải thường Môi trường thành phố Hồ Chí Minh; Xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức Giải thưởng Môi trường thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 tŕnh Ủy ban nhân dân thành phố; Xây dựng dự thảo Quy định về Giải thưởng Môi trường thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 tŕnh Ủy ban nhân dân thành phố.

- Chương tŕnh truyền thông và giáo dục môi trường trong trường học: Tham mưu ban hành bộ tiêu chí xây dựng “Trường học xanh” và hướng dẫn thực hiện.

- Chương tŕnh liên tịch: Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương tŕnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt nam thành phố và các tổ chức thành viên giai đoạn 2019-2020.

- Chương tŕnh nông thôn mới: Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chương tŕnh xây dựng nông thôn mới quư I năm 2019 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về lĩnh vực tài nguyên môi trường trong xây dựng nông thôn mới; Xây dựng kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chương tŕnh mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2019; Thông báo kết quả kiểm tra 17 xă đăng kư đạt tiêu chí môi trường trong năm 2018; Dự thảo kế hoạch kiểm tra các xă c̣n lại đăng kư đạt tiêu chí môi trường trong năm 2019.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

- Đề xuất Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc xử lư nợ phí bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất đă di dời, giải thể, phá sản.

- Đề xuất với lănh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Pḥng Pháp chế, Thanh tra Sở cùng với Chi cục Bảo vệ môi trường nghiên cứu quy tŕnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí bảo vệ môi trường.

- Đề nghị Pḥng Kế hoạch Tài chính của Sở sớm bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch triển khai Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND ngày 16/03/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
TIN NỔI BẬT
Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ONLINE “Ư TƯỞNG XANH V̀ THÀNH PHỐ AN LÀNH”
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.