Số người online: 0
Số người truy cập: 2563517
 
Báo cáo t́nh h́nh hoạt động của Chi cục
Báo cáo kết quả công tác Quư 1/2017

1. Kết quả thực hiện 3 tháng đầu năm 2017.

a. Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường:

- Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 31 dự án.

- Công tác xác nhận hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường: 01 dự án.

- Công tác xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường: kiểm tra và tŕnh Lănh đạo Sở xác nhận việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường: 05 dự án.

- Hoàn thành bộ thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường của Chi cục.

- Tham gia góp ư các văn bản:

+ Về ư kiến đối với nội dung liên quan đến hồ sơ mời thầu gói thầu XL02 thuộc dự án vệ sinh môi trường Thành phố.

+ Về thực hiện Đề án phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020 tầm nh́n đến năm 2030.

+ Về ư kiến môi trường dự án Cải tạo hệ thống xử lư nước thải bệnh viện Quận 6.

+ Về ư kiến môi trường về việc giảm công suất thiết kế HTXLNT dự án Khu nhà ở Song Lập tại phường Phú Hữu, Quận 9.

+ Về điều chỉnh quy mô trạm xử lư nước thải theo giai đoạn đầu tư và công nghệ xử lư nước thải của dự án "Đầu tư xây dựng Khu dân cư B́nh Điền-Khu 17 - Đô thị mới Nam TP.HCM.

+ Về việc cải tạo và nâng công suất hệ thống xử lư nước thải của dự án " Ṭa nhà Sài G̣n Center giai đoạn 2".

+ Về việc đổ bùn đất thải của dự án Duy tu nạo vét luồng Soài Rạp (giai đoạn 2).

b. Công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường.

- Công tác kiểm tra, thẩm định Đề án bảo vệ môi trường: 03 Đề án.

- Phối hợp Thanh tra Sở TNMT kiểm tra, đo đạc chất lượng môi trường đối với Công ty TNHH MTV Xây lắp điện II – Xí nghiệp xây dựng (quận Thủ Đức).

- Tham gia Hội đồng thẩm định ĐTM: 12 dự án.

- Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn Tp.HCM.

- Dự thảo vản bản trình Ủy ban nhân dân Thành phố về báo cáo Hiện trạng môi trường 5 năm.

- Công văn số 1291/STNMT-CCBVMT ngày 14/2/2017 góp ý đối với đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án tuyến cống bao và nhà máy xử lý nước thải lưu vực Bắc Sài Gòn 2 theo hình thức đối tác công tư (PPP).

- Thực hiện các hồ sơ sang mạn dầu: 04 hồ sơ.

- Thông báo nhập khẩu phế liệu: 5 công văn.

- Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả thực hiện Quyết định 1216/QĐ-TTg và Quyết định 166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

c. Công tác triển khai có hiệu quả Chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường:

- Rà soát danh sách cơ sở có phát sinh nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố để thực hiện kiểm tra, kiểm soát theo thẩm quyền.

- Dự thảo đề cương để gửi các Sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận/huyện để thực hiện báo cáo hàng quý/06 tháng/năm/giai đoạn 2016 - 2020.

d. Công tác triển khai chương tŕnh di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường và cơ sở không phù hợp quy hoạch:

- Tiếp nhận Đơn của 02 cơ sở Phạm Văn Dương và Công ty TNHH SX TM Thiên Phú Thịnh (di dời vào khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3) về kiến nghị gia hạn thời gian hoạt động tại khu phố 4, 5, phường Đông Hưng Thuận quận 12 đến tháng 7 – 9 năm 2017: đă thực hiện dự thảo văn bản phản hồi không gia hạn thời gian di dời theo chỉ đạo tại Văn bản số 4984/UBND-ĐT ngày 09/09/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Tiếp nhận và có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với Đơn của Công ty TNHH giấy và bao b́ Phú Thịnh về kiến nghị được ra khỏi danh sách cơ sở gây ô nhiễm theo Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 25/04/2016.

- Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Thanh Liêm tại Thông báo số 892/TB-VP ngày 29/12/2016 giao giao Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân Thành phố bổ sung Sở Tư pháp vào Tổ Công tác di dời.

- Theo chỉ đạo của PCT UBND TP tại Thông báo số 536/TB-VP ngày 31/8/2016 của UBND thành phố: Phiếu trình Phó Giám Đốc Nguyễn Thị Thanh Mỹ kiến nghị phòng quản lý đất chủ trì thẩm định phương án di dời của cơ sở theo Quyết định 5187/QĐ-UBND về danh mục di dời đợt 1 năm 2016.

e. Về chương tŕnh Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai: Dự thảo Kế hoạch kiểm soát nguồn thải lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2016.

f. Về kế hoạch hành động của Tp. HCM về đa dạng sinh học đến 2015 và định hướng 2020:

- Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch hành động đa dạng sinh học thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

g. Các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường nhằm nâng cao ư thức của người dân trên địa bàn TP. HCM:

- Họp với các Ban ngành đoàn thể liên tịch như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân,…) bàn về kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2017.

- Xây dựng kế hoạch và phương hướng hoạt động của pḥng năm 2017

- Lập tiến độ và phân công công việc năm 2017.

- Khảo sát địa điểm xây dựng mô h́nh Quản lư môi trường dựa vào cộng đồng tại xă đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ và ngày hội tuyên truyền về quản lư, bảo vệ, phát triển bền vững Tài nguyên và Môi trường biển, hải đảo cho học sinh huyện Cần Giờ.

- Tổ chức 03 lớp tập huấn với gần 600 học viên là cán bộ quản lư Ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn 24 quận/huyện và các Sở Ban ngành đoàn thể Thành phố về Nghị định 155/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT.

- Phối hợp với Thành đoàn tổ chức 1 Ngày chủ nhật xanh lần thứ 120 vào ngày 26/02/2017 tại đường Rạch Cầu Suối, Huyện B́nh Chánh.

- Góp ư dự thảo Đề án xây dựng Thành phố thân thiện với trẻ em giai đoạn 2017 – 2021 với UNICEP, Sở Lao động, thương binh xă hội.

- Góp ư thẩm định đề án nâng chất nông thôn mới các xă, huyện giai đoạn 2017 – 2020, họp giao ban định kỳ chương tŕnh xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày môi trường thế giới 5/6.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Chương tŕnh Truyền thông học đường về Bảo vệ môi trường.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội tuyên truyền về quản lư, bảo vệ, phát triển bền vững Tài nguyên và Môi trường biển, hải đảo cho học sinh huyện Cần Giờ.

- Phổ biến, hướng dẫn các đơn vị lập hồ sơ tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2017.

h. T́nh h́nh thu phí bảo vệ môi trường.

- Phát hành thông báo nộp phí bảo vệ môi trường cho các đơn vị theo quy định. Phối hợp với Pḥng Tài nguyên - Môi trường 24 quận/ huyện đôn đốc nhắc nhở các đơn vị nợ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số tiền thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp từ tháng 01/2017 đến ngày 28/02/2017 là: 927.316.101 đồng.

- Thống kê danh sách doanh nghiệp đă ngưng hoạt đồng gửi đơn vị cấp nước thu lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

- Hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp về kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường.

- Chuẩn bị nội dung cho kế hoạch tập huấn Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải cho cán bộ quận/huyện, phường/xă và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

2. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quư 2/2017.

- Tiếp tục thực hiện các chương tŕnh thường xuyên về công tác kiểm tra môi trường; công tác tuyên truyền, tập huấn bảo vệ môi trường; công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, công tác thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Thực hiện đúng quy tŕnh đă ban hành đối với công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng tiến độ. Tập trung công tác hậu kiểm, tăng cường kiểm soát chặt chẽ trong công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và những cam kết của chủ đầu tư; nhắc nhở các đơn vị thực hiện việc xác nhận hoàn thành nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đă được phê duyệt theo đúng quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra và đề xuất Thanh tra Sở xử lư nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về lĩnh vực môi trường.

   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
 • Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2016 (10/08/2016)
 • Báo cáo kết quả công tác tháng 5 năm 2016 (10/08/2016)
 • Báo cáo Kết quả công tác tháng 4 năm 2016 (10/08/2016)
 • Báo cáo t́nh h́nh cải cách hành chính 6 tháng đầu năm (06/06/2016)
 • Kết quả công tác tháng 2 năm 2016 (31/03/2016)
 • Báo cáo kết quả hoạt động tháng 1/2016 (29/02/2016)
 • Báo cáo 9 tháng đầu năm 2015 (05/11/2015)
 • Báo cáo t́nh h́nh KT-XH năm 2014 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. (04/11/2014)
 • Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội giai đoạn 2011 – 2015 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế (23/10/2014)
 • Về đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội giai đoạn 2011 – 2015 (22/09/2014)
 • TIN NỔI BẬT
  Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
  PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ONLINE “Ư TƯỞNG XANH V̀ THÀNH PHỐ AN LÀNH”
  GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
  DÀNH CHO QUẢNG CÁO
  SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
  CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
  HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
  Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
  Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
  Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
  Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.