Số người online: 0
Số người truy cập: 2563470
 
Báo cáo t́nh h́nh hoạt động của Chi cục
Báo cáo kết quả hoạt động tháng 1/2016

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 1 năm 2016

I. Kết quả thực hiện công tác chuyên môn:

1. Công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường:

- Xây dựng lại cơ sở dữ liệu đối với các cơ sở có quy mô ĐTM theo Nghị định 29 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Hoàn thành báo cáo chất lượng kênh Tham Lương - Bến Cát, Thầy Cai - Cần Giuộc.

- Công tác phê duyệt và xác nhận hoàn thành nội dung Đề án Bảo vệ môi trường: 01 hồ sơ.

- Công tác điều phối thực hiện chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường:

+ Dự thảo kết luận Thành ủy về báo cáo kết quả thực hiện Chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 – 2015 và giải pháp tiếp tục triển khai Chương tŕnh giảm ô nhiễm giai đoạn 2016 – 2020.

+ Hoàn thành báo cáo tổng kết giảm ô nhiễm giai đoạn 2011 – 2015.

- Công tác xử lư ô nhiễm triệt để các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng:

+ Dự thảo văn bản tŕnh Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Tổng cục môi trường về t́nh h́nh xử lư các đơn vị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

+ Dự thảo kế hoạch thí điểm xử lư các cơ sở ô nhiễm tại khu phố 4, khu phố 5 Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 gửi các Sở, ngành góp ư.

+ Chuẩn bị cuộc họp của Lănh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với đại diện 02 đơn vị phải ngưng hoạt động công đoạn gây ô nhiễm trong năm 2015 (Công ty TNHH nước mắm Việt Hương Hải và Công ty Cổ phần dệt may Gia Định – Phong Phú).

+ Soạn thảo văn bản gửi 05 trong 06 cơ sở chưa thực hiện di dời từ năm 2003 (trừ Công ty TNHH SX giấy và bao b́ Thăng Long đă ngưng hoạt động) đề nghị thực hiện theo ư kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Soạn thảo văn bản hướng dẫn lộ tŕnh di dời Công ty xi măng Hà Tiên, đang chờ ư kiến góp ư các Sở ngành.

- Công tác phối hợp: phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành (Sở Công thương chủ tŕ) trong hoạt động pḥng chống cháy, nổ liên quan hóa chất trên địa bàn thành phố.

2. Công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường:

- Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM):

+ Tổ chức Hội đồng thẩm định ĐTM: 16 dự án.

+ Tŕnh lănh đạo Sở phê duyệt ĐTM: 10 dự án.

- Công tác xác nhận hoàn thành dự án đã được phê duyệt ĐTM:

+ Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công tŕnh, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành: 01 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp.

- Công tác xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường:

+ Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường: 06 dự án.

+ Trình lãnh đạo Sở xác nhận: 03 dự án.

- Công tác khác:

+ Soạn thảo các văn bản hướng dẫn thủ tục lập báo cáo ĐTM; kế hoạch môi trường đối với các dự án về giao thông – cấp thoát nước – cấp điện và các dự án xây dựng dân dụng.

+ Tham gia Đoàn kiểm tra xác nhận hoàn thành do Hepza chủ trì.

+ Tham gia họp thẩm định đề cương dự toán chi phí lập báo cáo ĐTM do Sở TNMT chủ trì.

+ Tham gia trả lời câu hỏi trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Công tác thu phí bảo vệ môi trường:

- Phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường quận/huyện rà soát đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường; kiểm tra thẩm định mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường quận/huyện tổ chức tập huấn các quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cho cán bộ phường/xã và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện lọc đối tượng sản xuất từ danh sách do Chi cục thuế, pḥng Kinh tế quận/huyện cung cấp, đồng thời đối chiếu với danh sách hiện đang quản lư.

- Tiếp tục thực hiện thu hồi nợ phí nước thải công nghiệp từ năm 2004 – 2012.

- Bảng tổng hợp t́nh h́nh thu phí bảo vệ môi trường:

T́nh h́nh thu phí

Từ 01-30/12

Từ tháng 01 – tháng 12

Số DN nộp phí

57

Số phí (đồng)

310.339.399

Số phí lũy kế từ đầu năm (đồng)

13.020.737.908

4. Công tác thông tin truyền thông môi trường:

- Chuẩn bị nội dung báo cáo Chương tŕnh mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cho Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố.

- Tham gia tổ chức Lễ Khánh thành 16 trạm quan trắc.

- Xây dựng kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2016.

5. Công tác quan trắc chất lượng môi trường:

- Giám sát hoạt động quan trắc tháng 1 và xử lư số liệu quan trắc tháng 12 của các chương tŕnh quan trắc.

- Giám sát việc di dời trạm quan trắc nước ngầm Linh Xuân, thi công xây dựng lại trạm.

- Thực hiện báo cáo quan trắc chất lượng môi trường năm 2015.

- Thực hiện công tác kết nối, vận hành trung tâm điều hành các trạm quan trắc nước thải tự động KCN (đă kết nối, quản lư được các dữ liệu quan trắc và camera tại 16/16 KCN).

- Phối hợp Sở Khoa học công nghệ, các trường, Viện nghiên cứu triển khai thực hiện các đề tài đặt hàng nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ công tác chuyên môn: Nghiên cứu khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng ô nhiễm bụi mị (PM2.5) cùng bụi PM10 trên địa bàn TP. HCM; Triển khai tích hợp hệ thống giám sát biến đổi khí hậu cho mạng lưới quan trắc môi trường TP. HCM; Xây dựng và triển khai hệ thống tích hợp quản lý thông tin, mô hình hóa, dự báo chất lượng môi trường trực tuyến.

- Tiếp tục chiêu sinh, tổ chức tập huấn Đào tạo nghiệp vụ môi trường trong kinh doanh xăng dầu/khí dầu mỏ hóa lỏng.

- Tiếp tục giải quyết các hợp đồng c̣n tồn đọng và triển khai thực hiện hợp đồng kư kết mới.

II. Nhận xét

- Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đi vào quy tŕnh ổn định từ khâu tiếp nhận hồ sơ, tổ chức hội đồng thẩm định, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ, soạn thảo quyết định phê duyệt, giải quyết kịp thời đúng thời hạn.

- Công tác rà soát, bổ sung danh sách đối tượng thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp được thực hiện với sự hỗ trợ tích cực của Ủy ban nhân dân các quận huyện, phường xă.

- Công tác phối hợp với các pḥng, ban, đơn vị liên quan được thực hiện nghiêm túc.

   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
 • Báo cáo 9 tháng đầu năm 2015 (05/11/2015)
 • Báo cáo t́nh h́nh KT-XH năm 2014 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. (04/11/2014)
 • Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội giai đoạn 2011 – 2015 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế (23/10/2014)
 • Về đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội giai đoạn 2011 – 2015 (22/09/2014)
 • Báo cáo kết quả công tác tháng 5 năm 2014 của Chi cục Bảo vệ môi trường (13/06/2014)
 • Báo cáo kết quả công tác tháng 4 năm 2014 của Chi cục Bảo vệ môi trường (13/06/2014)
 • Báo cáo kết quả công tác 3 tháng đầu năm 2014 của Chi cục Bảo vệ môi trường (26/03/2014)
 • Báo cáo kết quả công tác tháng 1 năm 2014 của Chi cục Bảo vệ môi trường (25/03/2014)
 • Báo cáo công tác tháng 10 năm 2013 của Chi cục Bảo vệ môi trường (01/01/2014)
 • Báo cáo công tác tháng 11 năm 2013 của Chi cục Bảo vệ môi trường (01/01/2014)
 • TIN NỔI BẬT
  Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
  PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ONLINE “Ư TƯỞNG XANH V̀ THÀNH PHỐ AN LÀNH”
  GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
  DÀNH CHO QUẢNG CÁO
  SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
  CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
  HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
  Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
  Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
  Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
  Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.