Số người online: 1
Số người truy cập: 2563515
 
Báo cáo t́nh h́nh hoạt động của Chi cục
Báo cáo 9 tháng đầu năm 2015

Kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2015

1. Công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường:

- Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 75 dự án; Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành 52 quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Công tác xác nhận hoàn thành dự án đă được phê duyệt: Thực hiện kiểm tra thực tế việc thực hiện các công tŕnh, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành 15 dự án; xác nhận hoàn thành 12 dự án.

- Thực hiện các công tác khác như: tham gia các buổi họp thẩm định ĐTM và xác nhận hoàn thành do Cục Môi trường, Hepza chủ tŕ; soạn thảo các văn bản hướng dẫn thủ tục lập báo cáo ĐTM, các văn bản trả lời ư kiến của các Sở ban ngành liên quan đến công tác thẩm định; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan thủ tục thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2. Công tác kiểm tra, giám sát ô nhiêm môi trường:

- Công tác kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và y tế trên địa bàn thành phố: 283 đơn vị.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất: tiếp nhận và xử lý 03 hồ sơ.

- Triển khai thực hiện giám sát chất lượng môi trường 15 Khu công nghiệp, 14 cụm công nghiệp và các kênh rạch ngoại thành quý 1, 2, 3 năm 2014 theo kế hoạch đã phê duyệt.

- Công tác triển khai có hiệu quả Chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 – 2015:

+ Tổng hợp, cập nhật báo cáo 5 năm (2011 – 2015) thực hiện Chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường.

+ Kiểm tra t́nh h́nh chấp hành các quy định pháp luật về môi trường của các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố phục vụ báo cáo Chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường.

- Công tác xử lư ô nhiễm triệt để các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: Tổng hợp t́nh h́nh xử lư các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quyết định 3693/QĐ của UBND thành phố, báo cáo thành phố tại cuộc họp ngày 06/3/2015 về thực hiện di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Công tác triển khai chương tŕnh di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường và cơ sở không phù hợp quy hoạch:

v Ngày 06/08/2015 họp định kỳ BCĐ với nội dung:

+ Thông qua bản dự thảo Kế hoạch di dời thí điểm các cơ sở gây ONMT tại KP 4,5 phường ĐHT, quận 12 (Hepza chủ tŕ dự thảo). Bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung theo góp ư trực tiếp của đồng chí PCT UBND TP Tất Thành Cang.

+ PCT UBND TP Tất Thành Cang yêu cầu Hepza xây dựng Kế hoạch điều hành giai đoạn thí điểm (2015-2016), tham mưu rơ từng nội dung, các bước thực hiện, thời gian cụ thể, đơn vị chịu trách nhiệm chính, đơn vị phối hợp (Hepza, Sở GTVT, KHĐT, UBND huyện B́nh Chánh, Cty VRG) khi triển khai công việc (đền bù, giải tỏa, thu hồi đất, bàn giao, xây dựng đường dẫn vào KCN Lê Minh Xuân 3, xây dựng nhà máy xử lư nước thải, trung tâm cấp hơi, quy hoạch cụ thể mục đích sử dụng đất tại khu vực DHT quận 12…). Giao Hepza chủ tŕ, gửi sở, ngành góp ư, tŕnh UBND TP.

+ PCT UBND TP Tất Thành Cang chỉ đạo: UBND Huyện B́nh Chánh, Cty cây trồng, Cty VRG: nhanh chóng thực hiện việc giải tỏa, đền bù, thu hồi và bàn giao đất. Giao Sở GTVT làm việc với Cty VRG về các thủ tục pháp lư cần thiết để tiến hành nhanh nhất việc xây dựng đường dẫn vào khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3.

v Ngày 20/08/2015, Sở TNMT chủ tŕ họp sở, ngành về Phương án di dời của Trạm nghiền Thủ Đức và Kế hoạch mở rộng, nâng công suất Trạm nghiền Phú Hữu, quận 9.

v Ngày 24/08/2015 họp định kỳ BCĐ, Sở TNMT đề xuất tách riêng Kế hoạch tổng thể Chương tŕnh thành 03 Kế hoạch xử lư riêng cho từng đối tượng: cơ sở gây ONMT, cơ sở không phù hợp quy hoạch, cơ sở cháy nổ.

- Về kế hoạch hành động của TP. HCM về đa dạng sinh học đến 2015 và định hướng 2020: Phối hợp đơn vị tư vấn triển khai chương tŕnh “Xây dựng kế hoạch hành động về đa dạng sinh học đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”. Hoàn thành công tác thực địa khảo sát, lấy mẫu bổ sung về hiện trạng đa dạng sinh học các vùng Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, B́nh Chánh. Dự kiến chương tŕnh hoàn thành vào cuối quư III/2015.

3. Công tác thông tin truyền thông môi trường:

- Hoạt động truyền thông dành cho doanh nghiệp: Triển khai giải thưởng Môi trường năm 2015; Giới thiệu các cá nhân, tập thể điển hình tham gia giải thưởng 5 năm (2011 – 2015) của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tổ chức hội nghị triển khai Luật bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan cho doanh nghiệp và cán bộ quận/huyện, phường/xă trên địa bàn 24 quận/huyện.

- Hoạt động truyền thông dành cho cộng đồng: Phối hợp Đài tiếng nói nhân dân TP triển khai chương tŕnh phát thanh Môi trường và Cuộc sống hàng tuần từ 8h15 đến 8h30 sáng thứ tư trên sóng AM; Phối hợp UBND Q. Phú Nhuận tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2015 vào ngày 06/6/2015 tại Công viên Gia Định với 1.000 người tham dự; Tổ chức hội thi vẽ tranh Học sinh thành phố với biển đảo quê hương với gần 700 tác phẩm tranh vẽ theo chủ đề “Đại dương xanh, Hành tinh xanh” chào mừng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2015; Triển khai chương tŕnh Truyền thông bảo vệ môi trường trong trường học; Tổ chức 01 gian hàng “Môi trường và cộng đồng” trong ngày hội Tái chế chất thải 2015; Phối hợp UBND quận/huyện (Q. Tân Bình, Quận 12, Q. Phú Nhuận, H, Hóc Môn, H. Nhà Bè) tổ chức 17 đợt tập huấn với gần 1.700 người tham dự là cộng đồng dân cư, lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt của quận, huyện với các nội dung: Tác hại của túi nylon khó phân hủy, Nước sạch, Biến đổi khí hậu, Giải pháp thích ứng với Biến đổi khí hậu, ...

- Thực hiện Chương tŕnh Nông thôn mới:

+ Phối hợp tổ chức thẩm tra và tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản xác nhận hoàn thành tiêu chí môi trường.

+ Thực hiện đĩa tuyên truyền bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

+ Tập huấn chương trình nông thôn mới: Triển khai 10 lớp tập huấn cho 1.000 người tham dự nhằm tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân ở khu vực dân cư phân tán chưa có điều kiện thu gom rác, xử lý rác thải tại hộ gia đình hợp vệ sinh.

- Thực hiện các chương tŕnh liên tịch:

+ Họp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố VN, Hội liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Liên đoàn lao động Thành phố, Thành Đoàn xây dựng kế hoạch chương tŕnh hoạt động năm 2015.

+ Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức 05 đợt tập huấn cho 500 trưởng ban điều hành khu dân cư không rác (Q. Bình Thạnh, Quận 12, Quận 8) và tổ chức hội thảo tìm kiếm giải pháp nhân rộng mô hình khu phố không rác trên địa bàn TP. HCM.

+ Phối hợp Hội liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức đoàn tham quan Khu Nông nghiệp công nghệ cao cho các cán bộ tuyên truyền viên nòng cốt hội phụ nữ 24 quận/huyện.

+ Phối hợp Thành đoàn tổ chức 04 ngày Chủ nhật xanh.

- Công tác khác:

+ Xây dựng phương án và triển khai chương trình đào tạo nghiệp vụ BVMT trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng. Tổ chức 09 đợt tập huấn với gần 1.000 người tham dự về nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng.

+ Phối hợp báo Sài Gòn giải phóng triển khai chương trình “Giờ Trái đất” năm 2015.

+ Dự thảo và trình UBND TP ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật và trên địa bàn TP. HCM.

4. Công tác thu phí bảo vệ môi trường:

- Phối hợp Pḥng Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lư các khu chế xuất và công nghiệp triển khai thực hiện công tác thu hồi nợ phí bảo vệ môi trường. Hiện nay số phí c̣n lại phải thực hiện thu hồi là 295.531.024 đồng (62 đơn vị).

- Giải quyết 11 thắc mắc của doanh nghiệp.

- Phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra các đơn vị trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện đối chiếu, lọc đối tượng sản xuất từ danh sách do Chi cục thuế, Phòng kinh tế quận/huyện cung cấp.

- Thực hiện thu phí bảo vệ môi trường với tổng số tiền là 11.313.522.311 đồng (tính đến tháng 8/2015).

5. Công tác quan trắc chất lượng môi trường:

- Thực hiện các đợt giám sát lấy mẫu và tổng hợp báo cáo quan trắc chất lượng môi trường định kỳ hàng tháng, quư theo quy định.

- Rà soát, chỉnh sửa và tŕnh ban hành bộ đơn giá quan trắc môi trường TP. HCM (đă được UBND thành phố ban hành tại Quyết định 05/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015).

- Thực hiện quản lý, vận hành các trạm Quan trắc nước dưới đất. Tiến hành các thủ tục di dời trạm quan trắc nước ngầm Linh Xuân, Gò Vấp.

- Chủ tŕ xây dựng các nội dung của Đề án tổng thể phát triển mạng lưới quan trắc môi trường TP. HCM đến năm 2020, tầm nh́n đến năm 2030.

- Phối hợp làm việc với Văn pḥng Đăng kư quyền sử dụng đất và Pḥng Quản lư đo đạc bản đồ - Sở TNMT chuẩn bị kế hoạch thực hiện công tác thu thập, quản lư, khai thác dữ liệu môi trường trên địa bàn thành phố năm 2015, là cấu phần trong hệ thống thông tin quản lư ngành tài nguyên và môi trường của thành phố sẽ được xây dựng (Quyết định số 1869/2014/QĐ-UBND về phê duyệt “Chương tŕnh xây dựng hệ thống thông tin quản lư ngành tài nguyên và môi trường TP. HCM giai đoạn 2014 – 2020”).

- Phối hợp làm việc với Sở Thông tin truyền thông thẩm định kế hoạch năm 2015: Quản lư, vận hành và bảo tŕ phần mềm Hệ thống thông tin môi trường phục vụ công tác quản lư, cập nhật và khai thác bộ dữ liệu quan trắc môi trường TP. HCM.

- Đầu mối hỗ trợ thực hiện công tác thi công, lắp đặt, vận hành thử nghiệm các trạm quan trắc tự động chất lượng nước thải KCN, KCX, KCNC và công tác lắp đặt, kết nối thử nghiệm trung tâm dữ liệu với các trạm quan trắc nước thải tự động.

- Phối hợp làm việc với Thương vụ – Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc về việc mời đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường tham gia hội nghị chuyên ngành môi trường Global Green Hub Korea 2015.

- Làm việc với Trung tâm quan trắc – Tổng cục môi trường về công tác quản lý cơ sở dữ liệu môi trường, QA/QC trong xử lý số liệu và phần mềm quản lý, cập nhật dữ liệu.

- Tiếp tục giải quyết các hợp đồng c̣n tồn đọng và triển khai thực hiện hợp đồng kư kết mới.

6. Công tác triển khai kế hoạch tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính (báo cáo theo chỉ đạo tại kế hoạch số 2504/KH-TNMT-VP ngày 03/5/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường):

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch 2504/KH-TNMT-VP ngày 03/5/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường và kế hoạch 2380/KH-CCBVMT-KHTH ngày 12/6/2013 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức và người lao động nhằm giữ ǵn kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ư thức phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức trong toàn cơ quan.

   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
 • Báo cáo t́nh h́nh KT-XH năm 2014 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. (04/11/2014)
 • Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội giai đoạn 2011 – 2015 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế (23/10/2014)
 • Về đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội giai đoạn 2011 – 2015 (22/09/2014)
 • Báo cáo kết quả công tác tháng 5 năm 2014 của Chi cục Bảo vệ môi trường (13/06/2014)
 • Báo cáo kết quả công tác tháng 4 năm 2014 của Chi cục Bảo vệ môi trường (13/06/2014)
 • Báo cáo kết quả công tác 3 tháng đầu năm 2014 của Chi cục Bảo vệ môi trường (26/03/2014)
 • Báo cáo kết quả công tác tháng 1 năm 2014 của Chi cục Bảo vệ môi trường (25/03/2014)
 • Báo cáo công tác tháng 10 năm 2013 của Chi cục Bảo vệ môi trường (01/01/2014)
 • Báo cáo công tác tháng 11 năm 2013 của Chi cục Bảo vệ môi trường (01/01/2014)
 • Báo cáo tổng kết kết quả công tác năm 2013 của Chi cục Bảo vệ môi trường (01/01/2014)
 • TIN NỔI BẬT
  Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
  PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ONLINE “Ư TƯỞNG XANH V̀ THÀNH PHỐ AN LÀNH”
  GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
  DÀNH CHO QUẢNG CÁO
  SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
  CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
  HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
  Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
  Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
  Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
  Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.