Số người online: 4
Số người truy cập: 2579788
 
Báo cáo t́nh h́nh hoạt động của Chi cục
Báo cáo kết quả công tác tháng 5 năm 2014 của Chi cục Bảo vệ môi trường

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 5 năm 2014

Thực hiện chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 572/TNMT-VP ngày 03/02/2012 về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo kết quả công tác tháng 5 năm 2014 với những nội dung như sau:

I. Kết quả thực hiện công tác chuyên môn:

1. Công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường:

- Công tác kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và y tế trên địa bàn thành phố: 40 đơn vị.

- Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tranh chấp về môi trường: tiếp nhận 03 hồ sơ và chuyển đơn vị xử lư.

- Công tác phê duyệt và xác nhận hoàn thành nội dung Đề án Bảo vệ môi trường: tiếp nhận 06 hồ sơ.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất: tiếp nhận và kiểm tra 01 hồ sơ.

- Ư kiến môi trường về san mạn dầu: 01 hồ sơ.

- Ư kiến môi trường trả lời doanh nghiệp: 09 đơn vị.

- Triển khai các chương tŕnh giám sát chất lượng môi trường: đă triển khai thực hiện giám sát chất lượng môi trường kênh Thầy Cai – An Hạ (khu vực KCN Tân Phú Trung) đợt ngày nước ṛng tháng 04/2014 (ngày 16/4/2014 và 23/4/2014).

- Công tác xử lư ô nhiễm triệt để các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: đang lập danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc chương tŕnh 04 để báo cáo UBND Thành phố. Triển khai, thực hiện đo đạc, giám sát chất lượng môi trường tại các đơn vị đă hoàn thành hoặc thuộc danh sách theo QĐ 64/QĐ-TTg: 17 đơn vị.

- Công tác điều phối thực hiện chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường: đă phát hành văn bản yêu cầu các đơn vị có liên quan báo cáo tiến độ thực hiện, ước tính mức độ hoàn thành 38 Chương tŕnh, Đề án (thời hạn đến 30/4/2014). Đến nay, chỉ tiếp nhận thông tin phản hồi từ P. QLTNN&KS và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị. Hiện Chi cục đang liên hệ nhắc các đơn vị sớm gửi thông tin để tổng hợp báo cáo.

Tổ chức họp góp ư 02 phương án ưu tiên thực hiện trong năm 2014 nhằm đạt mục tiêu đề ra trong Kế hoạch triển khai thực hiện chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 – 2015.

- Tiến độ thực hiện Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015:

+ Cập nhật nhân sự tham gia Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông tŕnh Ủy ban nhân dân thành phố theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 3161/BTNMT-TCMT ngày 19/8/2013: đă gửi công văn tới các Sở ngành và quận huyện bổ sung đề cử nhân sự, đến nay đă nhận được công văn của 12/12 Sở ngành và 11/12 UBND các quận huyện về cập nhật nhân sự Ban chỉ đạo (thiếu UBND Q. B́nh Tân).

+ Hoàn tất dự thảo tŕnh UBND TP về nhân sự Ban chỉ đạo BVMT nước lưu vực sông Đồng Nai.

+ Họp báo cáo với Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phước về triển khai chương tŕnh Đề án BVMT sông Đồng Nai.

- Chương tŕnh Đa dạng sinh học: họp tham khảo ư kiến chuyên gia về Xây dựng Kế hoạch hành động Đa dạng sinh học, dự kiến triển khai năm 2014.

- Thực hiện Nghị quyết 24/NQ-CP về nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu, quản lư tài nguyên và bảo vệ môi trường (VP Biến đổi khí hậu chủ tŕ): hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương tŕnh hành động số 34-CtrHĐ/TU và Nghị quyết số 08 của Chính phủ về thực hiện NQ 24/NQ-CP.

- Dự thảo xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường thành phố đến năm 2020, tầm nh́n đến năm 2030: đă nhận được phản hồi của 12/20 đơn vị.

- Công tác khác:

+ Chủ tŕ phối hợp Hepza, Pḥng Quản lư chất thải rắn, Ban quản lư KCN Lê Minh Xuân tham gia giải quyết sự cố cháy nổ kho chứa hoá chất công ty Tân Hùng Thái (nằm trong KCN Lê Minh Xuân, H. B́nh Chánh, TP. HCM).

+ Phối hợp Thanh tra Sở, Pḥng Tài nguyên nước và khoáng sản tập huấn Thông tư 21/2013/TTLT/BGTVT-BTNMT cho các đơn vị kinh doanh bến, thuỷ nội địa về các quy định bảo vệ môi trường.

+ Tham gia đoàn kiểm tra các đơn vị Quốc pḥng do Bộ Tham mưu Quân khu 7 chủ tŕ.

+ Tổng hợp trả lời câu hỏi của Đại biểu hội đồng nhân dân thành phố về việc ô nhiễm kênh Tham Lương.

+ Góp ư dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật về giới hạn dioxin trong nước thải và khí thải một số ngành công nghiệp, trong môi trường không khí xung quanh và nước mặt.

+ Dự thảo báo cáo t́nh h́nh ô nhiễm và đề xuất biện pháp xử lư các cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại khu phố 4, 5 phường Đông Hưng Thuận, Quận 12.

+ Đang hoàn thiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tŕnh lănh đạo xem xét. Đồng thời, đă hoàn thiện sơ bộ 02 bản Quy chế phối hợp với Công ty Đại Minh và các Sở, ban, ngành liên quan trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu.

2. Công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường:

- Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM):

+ Tổ chức Hội đồng thẩm định ĐTM: 08 dự án.

+ Tŕnh lănh đạo Sở phê duyệt ĐTM: 09 dự án.

- Công tác xác nhận hoàn thành:

+ Kiểm tra việc thực hiện các công tŕnh, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành: 01 dự án.

+ Phê duyệt xác nhận hoàn thành đối với 02 dự án.

- Công tác khác:

+ Soạn thảo các văn bản hướng dẫn thủ tục lập báo cáo ĐTM; các văn bản trả lời ư kiến của các Sở ngành liên quan đến công tác thẩm định.

+ Chuẩn bị nội dung hồ sơ, tài liệu tại buổi họp với Thanh tra Sở TNMT về nội dung liên quan đến công tác thẩm định đối với Công ty New Hope – KCN Vĩnh Lộc.

+ Họp tại UBND TP. HCM về việc cấp phép đầu tư đối với bệnh viện Phúc An Khang, Quận 2.

+ Tham gia các buổi họp thẩm định ĐTM và xác nhận hoàn thành do Cục Môi trường, Hepza chủ tŕ.

+ Làm việc với phái đoàn các nhà tài trợ ngân hàng ADB, EIB, KFW về kiểm tra t́nh h́nh triển khai khoản vay và khảo sát dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP. HCM (Bến Thành – Tham Lương).

+ Tham gia các buổi họp/giám sát thanh tra HĐND Bệnh viện Nhi đồng ở Quận 9 và Bệnh viện Ung Bướu ở H. B́nh Chánh.

+ Tổng hợp và soạn thảo báo cáo nội dung ĐTM và Cam kết BVMT theo quy định tại Nghị định 29/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ.

3. Công tác thu phí bảo vệ môi trường:

- Thu hồi nợ phí của 10 doanh nghiệp với tổng số tiền là 83.298.679 đồng.

- Phối hợp P. TNMT H. Hóc Môn, Quận 5 và Khu công nghiệp Tân Phú Trung đôn đốc nhắc nhở các doanh nghiệp c̣n nợ phí; Phối hợp P. TNMT H. Hóc Môn, H. B́nh Chánh, Q. Thủ Đức, Quận 4, Quận 5 về rà soát doanh nghiệp theo Nghị định 25/2013/NĐ-CP và Thông tư số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT; Phối hợp Pḥng Kinh tế và Chi cục thuế của H. Củ Chi cập nhật danh sách các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện.

- Lập kế hoạch phối hợp với P. TNMT H. Củ Chi và UBND 21 xă/thị trấn triển khai công tác rà soát, xác định đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

- Gửi công văn lần 3 yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố kê khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo Nghị định 25/2013/NĐ-CP và Thông tư 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT.

- Bảng tổng hợp t́nh h́nh thu phí bảo vệ môi trường:

T́nh h́nh thu phí

Từ 01-30/4

Từ tháng 01 – tháng 4

Số DN nộp phí

122

Số phí (đồng)

209.398.599

Số phí lũy kế từ đầu năm (đồng)

367.557.566

4. Công tác thông tin truyền thông môi trường:

- Hoạt động truyền thông dành cho doanh nghiệp: thực hiện các sản phẩm truyền thông (logo, mẫu quảng bá, băng rôn, phướn, thông cáo báo chí, …) về giải thưởng Môi trường.

- Hoạt động truyền thông dành cho cộng đồng:

+ Phối hợp với Đài tiếng nói nhân dân Thành phố tham gia chương tŕnh phát thanh Môi trường và Cuộc sống với đài phát thanh AM phát từ 8h15 đến 8h30 sáng Thứ 4 hàng tuần.

+ Phối hợp các quận huyện và Tổng cục môi trường tổ chức khảo sát địa điểm, lập dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới cấp quốc gia năm 2014, hoàn chỉnh dự thảo trên cơ sở góp ư của các Sở ngành đoàn thể tŕnh Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

+ Phối hợp với Đài truyền h́nh thực hiện mẫu cổ động tuyên truyền phát sóng trên Đài truyền h́nh Thành phố.

- Chương tŕnh Nông thôn mới:

+ Ban hành công văn gửi đến P. TNMT H. B́nh Chánh, H. Hóc Môn, H. Củ Chi, H. Nhà Bè, H. Cần Giờ về đăng kư tổ chức tập huấn bảo vệ môi trường cho các xă Nông thôn mới.

+ Thực hiện tổng hợp xây dựng kế hoạch chung về hướng dẫn, kiểm tra các xă Nông thôn mới đạt tiêu chí môi trường của Sở TNMT và tŕnh Ban Chỉ đạo Thành uỷ về chương tŕnh xây dựng nông thôn mới.

- Các chương tŕnh liên tịch:

+ Phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phát hành kế hoạch liên tịch năm 2014 cho các Mặt trận Tổ quốc 24 quận/huyện.

+ Phối hợp Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố góp ư dự thảo kế hoạch tổ chức hội thi “Nữ tiểu thương với công tác bảo vệ môi trường”.

+ Tổ chức biên soạn bộ đề thi cho chương tŕnh Nông thôn mới.

- Công tác khác:

+ Tham dự hội thảo về Bạn hữu t́nh trẻ em tại Sở Lao động thương binh xă hội.

+ Họp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bàn về các biện pháp xử lư việc câu cá trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.

+ Tổng hợp báo cáo các mô h́nh bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng.

+ Khảo sát địa điểm tổ chức Ngày hội biển đảo tại Cần Giờ.

5. Công tác quan trắc chất lượng môi trường:

- Thực hiện các đợt giám sát lấy mẫu và tổng hợp báo cáo quan trắc chất lượng môi trường định kỳ hàng tháng theo quy định.

- Tŕnh Sở thẩm định bộ đơn giá quan trắc môi trường lần 2.

- Phối hợp làm việc với các đối tác Hàn Quốc chuẩn bị xây dựng đề cương dự án nghiên cứu tiền khả thi về Mô h́nh quản lư hệ thống quan trắc môi trường tự động.

- Phối hợp làm việc với khoa Môi trường, ĐH Khoa học tự nhiên về nội dung kế hoạch hợp tác quản lư, khai thác trạm quan trắc không khí tự động.

- Tiếp tục giải quyết các hợp đồng c̣n tồn đọng và triển khai thực hiện hợp đồng kư kết mới.

II. Kế hoạch công tác tháng 6:

1. Công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường:

- Hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu đối với các cơ sở có quy mô thuộc Sở trên địa bàn TP. HCM. Phối hợp với quận/huyện để cập nhật thêm dữ liệu về các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức các Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở trên địa bàn; đối với các cơ sở đă có QĐ phê duyệt đề án nhưng chưa thực hiện Báo cáo hoàn thành việc thực hiện đề án.

- Tiếp tục hoàn thiện 02 bản Quy chế phối hợp với Công ty Đại Minh và các Sở, ban ngành liên quan trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu. Hoàn thiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

- Hoàn thiện xây dựng kế hoạch cấu trúc và nội dung của ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở.

2. Công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường:

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ trong công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và những cam kết của chủ đầu tư.

- Tiếp tục thực hiện công tác xác nhận hoàn thành ĐTM.

- Tiếp tục cập nhật, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

3. Công tác thu phí bảo vệ môi trường:

- Triển khai thực hiện Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của UBND TP. HCM về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp P. TNMT các quận/huyện, Hepza về giải quyết các doanh nghiệp c̣n nợ phí bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của doanh nghiệp về kê khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

4. Công tác thông tin truyền thông môi trường:

- Phối hợp với UBND Q. B́nh Tân tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày 5/6.

- Phối hợp với UBND H. Cần Giờ tổ chức Ngày hội biển đảo.

- Phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ chuẩn bị triển khai hội thi “Nữ tiểu thương với công tác bảo vệ môi trường”.

- Chuẩn bị triển khai công tác tập huấn cho các xă Nông thôn mới.

- Xây dựng kế hoạch hội thi tuyên truyền về bảo vệ kênh rạch trên địa bàn thành phố.

- Tổng hợp báo cáo các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6 trên toàn địa bàn Thành phố.

5. Công tác quan trắc chất lượng môi trường:

- Tiếp tục thực hiện các chương tŕnh quan trắc thường xuyên theo kế hoạch.

- Tiếp tục theo dơi t́nh h́nh phê duyệt bộ đơn giá quan trắc môi trường TP. HCM.

- Triển khai tổ chức đấu thầu và kư kết hợp đồng thực hiện các chương tŕnh quan trắc năm 2014.

- Xây dựng kế hoạch sửa chữa các trạm quan trắc nước dưới đất trong năm 2014.

- Tiếp tục cập nhật thông tin trên phần mềm Hệ thống thông tin môi trường TP. HCM, chuẩn bị thực hiện kế hoạch Quản lư, cập nhật bộ dữ liệu quan trắc môi trường TP. HCM năm 2014.

- Tiếp tục thử nghiệm các tính năng của phần mềm quản lư số liệu quan trắc môi trường và hệ thống thông tin môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai của Trung tâm Quan trắc môi trường – Tổng cục môi trường đang tiến hành xây dựng.

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục thanh quyết toán đối với các hợp đồng cũ, kư kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ tư vấn mới.

Download   |   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
 • Báo cáo kết quả công tác tháng 4 năm 2014 của Chi cục Bảo vệ môi trường (13/06/2014)
 • Báo cáo kết quả công tác 3 tháng đầu năm 2014 của Chi cục Bảo vệ môi trường (26/03/2014)
 • Báo cáo kết quả công tác tháng 1 năm 2014 của Chi cục Bảo vệ môi trường (25/03/2014)
 • Báo cáo công tác tháng 10 năm 2013 của Chi cục Bảo vệ môi trường (01/01/2014)
 • Báo cáo công tác tháng 11 năm 2013 của Chi cục Bảo vệ môi trường (01/01/2014)
 • Báo cáo tổng kết kết quả công tác năm 2013 của Chi cục Bảo vệ môi trường (01/01/2014)
 • Báo cáo công tác 9 tháng đầu năm 2013 của Chi cục Bảo vệ môi trường (14/10/2013)
 • BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2014 (22/09/2014)
 • TIN NỔI BẬT
  Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
  PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ONLINE “Ư TƯỞNG XANH V̀ THÀNH PHỐ AN LÀNH”
  GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
  DÀNH CHO QUẢNG CÁO
  SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
  CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
  HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
  Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
  Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
  Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
  Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.