Số người online: 1
Số người truy cập: 2579778
 
Báo cáo t́nh h́nh hoạt động của Chi cục
Báo cáo kết quả công tác tháng 4 năm 2014 của Chi cục Bảo vệ môi trường

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 4 năm 2014

Thực hiện chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 572/TNMT-VP ngày 03/02/2012 về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo kết quả công tác tháng 4 năm 2014 với những nội dung như sau:

I. Kết quả thực hiện công tác chuyên môn:

1. Công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường:

- Công tác kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và y tế trên địa bàn thành phố: 29 đơn vị.

- Công tác phê duyệt và xác nhận hoàn thành nội dung Đề án Bảo vệ môi trường: tiếp nhận 11 hồ sơ, tổ chức kiểm tra đối với 09 hồ sơ.

- Ư kiến môi trường về san mạn dầu: 02 hồ sơ.

- Ư kiến môi trường trả lời doanh nghiệp: 05 đơn vị.

- Triển khai các chương tŕnh giám sát chất lượng môi trường:

+ Phối hợp đơn vị tư vấn khảo sát tuyến kênh Tham Lương – Bến Cát – Vàm Thuật.

+ Đă triển khai thực hiện giám sát chất lượng môi trường kênh Ba Ḅ, kênh Thầy Cai tháng 02/2014.

- Công tác xử lư ô nhiễm triệt để các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: đang lập danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc chương tŕnh 04 để báo cáo UBND Thành phố. Xây dựng kế hoạch kiểm tra lại đối với các đơn vị trong danh sách.

- Công tác điều phối thực hiện chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường:

+ Gửi văn bản cho Sở KH&ĐT giải tŕnh cụ thể 03 chương tŕnh ưu tiên thực hiện trong năm 2014 nhằm đạt mục tiêu đề ra trong Kế hoạch triển khai thực hiện Chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 – 2015; Góp ư báo cáo tóm tắt 03 năm thực hiện 06 chương tŕnh đột phá.

+ Tŕnh UBND dự thảo Báo cáo chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường trong đó lồng ghép báo cáo tiến độ thực hiện và những vướng mắc.

- Tiến độ thực hiện Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015: tiếp nhận công văn của Quận 3 và Sở Giao thông vận tải về cử nhân sự tham gia Ban chỉ đạo bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Đồng Nai địa bàn TP. HCM (c̣n thiếu 01 đơn vị là Hóc Môn chưa có công văn phản hồi).

- Chương tŕnh Đa dạng sinh học: chỉnh sửa kế hoạch và dự trù kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động Đa dạng sinh học, dự kiến triển khai năm 2014.

- Thực hiện Nghị quyết 24-CP/TW về nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu, quản lư tài nguyên và bảo vệ môi trường (VP Biến đổi khí hậu chủ tŕ): họp và báo cáo (về phần bảo vệ môi trường) dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương tŕnh hành động số 34-CtrHĐ/TƯ và Nghị quyết 08 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 24-CP/TW.

- Dự thảo xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường thành phố đến năm 2020, tầm nh́n đến năm 2030: đă nhận được phản hồi của 6/20 đơn vị.

- Công tác khác:

+ Phối hợp Thanh tra Sở, Pḥng Tài nguyên nước và khoáng sản tập huấn Thông tư 21/2013/TTLT/BGTVT-BTNMT cho các đơn vị kinh doanh bến, thuỷ nội địa về các quy định bảo vệ môi trường.

+ Trả lời các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân khoá VIII gửi pḥng Kế hoạch Sở.

+ Báo cáo về việc triển khai Thông tư 35/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2013 quy định tạm thời về quản lư nuôi chim yến.

+ Báo cáo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về số vụ, số lượng dầu tràn và hoá chất ṛ rỉ trên biển.

2. Công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường:

- Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM):

+ Tổ chức Hội đồng thẩm định ĐTM: 15 dự án.

+ Tŕnh lănh đạo Sở phê duyệt ĐTM: 15 dự án. Cụ thể: Khu nhà ở, trung tâm thương mại Phước Long; Đầu tư dây chuyền sản xuất tái chế kim loại và nhựa tái sinh công suất 24.000 tấn sản phẩm/năm; Hệ thống cấp khí đốt thiên nhiên (NG) trung tâm tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng; Trung tâm văn hóa – giải trí – dịch vụ tổng hợp; Xây dựng hệ thống thoát nước đường Trần Đại Nghĩa; Xây dựng mới công tŕnh thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản khu vực Tắng Ráng, ấp An Nghĩa; Khu nhà ở xă hội cho lực lượng vũ trang quân khu 7; Xây dựng đường nối từ cầu vượt nút giao thông G̣ Dưa đến đường Tân Sơn Nhất – B́nh Lợi – Vành Đai ngoài – Giai đoạn 1; ĐTXD KCN cơ khí ô tô TP.HCM, diện tích 99,3422ha; Chung cư cao tầng Hiệp Tân; Trung tâm kinh doanh hóa chất và bách hóa tổng hợp tại quận 5; Trung tâm văn hóa kết hợp dịch vụ thương mại; Khu nhà ở cán bộ chiến sỹ Tổng cục V; Khu Thương mại Dịch vụ An Phú; Khu nhà ở thấp tầng (khu III) thuộc KDC phía Nam đại lộ Mai Chí Thọ và khu cao ốc văn pḥng, thương mại, dịch vụ tổng hợp; Nhà ở (lô 6-12,6-13,6-14) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

- Công tác xác nhận hoàn thành:

+ Kiểm tra việc thực hiện các công tŕnh, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành: 02 dự án.

+ Phê duyệt xác nhận hoàn thành đối với 07 dự án.

- Công tác khác:

+ Soạn thảo các văn bản hướng dẫn thủ tục lập báo cáo ĐTM; các văn bản trả lời ư kiến của các Sở ngành liên quan đến công tác thẩm định.

+ Khảo sát thực địa việc cấp phép đầu tư đối với Bệnh viện Phúc An Khang, Quận 2 theo chỉ đạo của UBND TP. HCM.

+ Làm việc với phái đoàn các nhà tài trợ ngân hàng ADB, EIB, KFW về kiểm tra t́nh h́nh triển khai khoản vay và khảo sát dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP. HCM (Bến Thành – Tham Lương).

+ Tham gia các buổi họp thẩm định ĐTM và xác nhận hoàn thành do Cục Môi trường, Hepza chủ tŕ.

+ Tham gia tập huấn những vấn đề trọng tâm trong tiến tŕnh cải cách cơ chế tại đơn vị hành chính sự nghiệp.

3. Công tác thu phí bảo vệ môi trường:

- Ban hành 185 thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cho các đơn vị với số tiền là 127.853.199 đồng, phát hành 190 thông báo nhắc nợ với số tiền là 917.882.790 đồng.

- Đôn đốc, nhắc nhở pḥng Tài nguyên & Môi trường các quận/huyện, Hepza gửi danh sách cán bộ, doanh nghiệp tham gia tập huấn về nghị định, thông tư và các văn bản pháp luật có liên quan đến phí bảo vệ môi trường.

- Phối hợp 10 phường ở quận B́nh Tân thực hiện thí điểm rà soát, phân loại doanh nghiệp theo Nghị định 25/2013/NĐ-CP và Thông tư số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT.

- Trả lời 01 công văn thắc mắc của doanh nghiệp.

- Bảng tổng hợp t́nh h́nh thu phí bảo vệ môi trường:

T́nh h́nh thu phí

Từ 01-31/3

Từ tháng 01 – tháng 3

Số DN nộp phí

41

Số phí (đồng)

94.033.081

Số phí lũy kế từ đầu năm (đồng)

158.158.967

4. Công tác thông tin truyền thông môi trường:

- Hoạt động truyền thông dành cho doanh nghiệp: dự thảo kế hoạch tổ chức, xây dựng tiêu chí, thang điểm và phương án kinh phí Giải thưởng môi trường thành phố Hồ Chí Minh năm 2014.

- Hoạt động truyền thông dành cho cộng đồng:

+ Lập kế hoạch tham gia gian hàng “Môi trường và cộng đồng” trong Ngày hội tái chế chất thải năm 2014 tại Cung văn hoá lao động.

+ Phối hợp với Đài tiếng nói nhân dân Thành phố tham gia chương tŕnh phát thanh Môi trường và Cuộc sống với đài phát thanh AM phát từ 8h15 đến 8h30 sáng Thứ 4 hàng tuần.

+ Phối hợp Tổng cục môi trường xây dựng kế hoạch ngày 5/6.

+ Lập kế hoạch, khảo sát địa điểm tổ chức Ngày hội Biển và hải đảo tại Cần Giờ.

- Các chương tŕnh liên tịch:

+ Phối hợp Mặt trận Tổ quốc xây dựng kế hoạch liên tịch năm 2014.

+ Phối hợp Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố xây dựng kế hoạch liên tịch năm 2014 và lập kế hoạch tổ chức hội thi “Nữ tiểu thương với công tác bảo vệ môi trường”.

+ Phối hợp khảo sát và triển khai tổ chức 01 ngày Chủ nhật xanh lần thứ 104 diễn ra vào ngày 16/3/2014 tại quận G̣ Vấp.

- Công tác khác:

+ Góp ư về thực hiện tiêu chí 17 cho các xă Nông thôn mới.

+ Phối hợp P. QLCTR xây dựng tiêu chí Xanh – Sạch – Đẹp của thành phố.

+ Tham gia Ban giám khảo cuộc thi “Sức sống mới từ sản phẩm tái chế” cho Quỹ Bảo vệ môi trường.

+ Tham gia họp Hội đồng nghiên cứu khoa học với Sở Khoa học và công nghệ cho đề tài “Áp dụng mô h́nh CBEM cho các kênh rạch đă cải tạo trên địa bàn thành phố”.

5. Công tác quan trắc chất lượng môi trường:

- Thực hiện các đợt giám sát lấy mẫu và tổng hợp báo cáo quan trắc chất lượng môi trường định kỳ hàng tháng theo quy định.

- Rà soát, chỉnh sửa bộ đơn giá quan trắc môi trường tŕnh Sở thẩm định lần 2.

- Xây dựng phương pháp và quy tŕnh phân tích các chỉ tiêu NO2, CO tại pḥng thí nghiệm.

- Thực hiện thử nghiệm phân tích NO2, CO.

- Thực hiện báo cáo nhanh về giám sát ô nhiễm kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.

- Tiếp tục phối hợp làm việc với Văn pḥng Đăng kư quyền sử dụng đất xây dựng kế hoạch thu thập, quản lư cơ sở dữ liệu môi trường.

- Xây dựng nội dung kế hoạch hợp tác năm 2014 với Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số (NISCI) về triển khai thử nghiệm hệ thống quản lư CSDL quan trắc tự động chất lượng môi trường.

- Làm việc với đối tác Malaysia về khả năng hợp tác đầu tư hoạt động quan trắc và phân tích môi trường.

- Tiếp tục giải quyết các hợp đồng c̣n tồn đọng và triển khai thực hiện hợp đồng kư kết mới.

II. Kế hoạch công tác tháng 5:

1. Công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường:

- Hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu đối với các cơ sở có quy mô thuộc Sở trên địa bàn TP. HCM. Phối hợp với quận/huyện để cập nhật thêm dữ liệu về các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức các Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở trên địa bàn.

- Tŕnh UBND về cập nhật nhân sự Ban chỉ đạo bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Đồng Nai địa bàn thành phố HCM.

- Xúc tiến, liên hệ Sở Tư pháp để làm rơ quy tŕnh tổ chức thực hiện xây dựng danh sách và rút tên khỏi danh sách đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Hoàn thiện 02 bản Quy chế phối hợp với Công ty Đại Minh và các Sở, ban ngành liên quan trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu. Hoàn thiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

- Hoàn thiện xây dựng kế hoạch cấu trúc và nội dung của ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở.

2. Công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường:

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ trong công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và những cam kết của chủ đầu tư.

- Tiếp tục thực hiện công tác xác nhận hoàn thành ĐTM.

- Chuẩn bị báo cáo nội dung ĐTM và cam kết bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định 29.

- Tiếp tục cập nhật, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

3. Công tác thu phí bảo vệ môi trường:

- Phối hợp Pḥng Tài nguyên và Môi trường các quận/huyện, Hepza về giải quyết các doanh nghiệp c̣n nợ phí bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

- Tiếp nhận tờ khai và ra thông báo nộp phí cho doanh nghiệp theo quy định.

- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp (nếu có) về kê khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

4. Công tác thông tin truyền thông môi trường:

- Tham gia gian hàng Tái chế chất thải lần VII năm 2014 với chủ đề “Môi trường và cộng đồng” vào ngày 20/4/2014.

- Hoàn chỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai một số hoạt động có liên quan đến chương tŕnh lễ mít tinh ngày 5/6.

- Chuẩn bị kế hoạch tập huấn bảo vệ môi trường cho các đoàn thể liên tịch và các xă Nông thôn mới.

- Phối hợp với Liên đoàn lao động thành phố xây dựng kế hoạch tập huấn cho doanh nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch Ngày hội Biển và hải đảo tại Cần Giờ.

- Xây dựng kế hoạch và quy chế thể lệ hội thi với Hội Phụ nữ.

- Xây dựng kế hoạch hội thi tuyên truyền về bảo vệ kênh rạch trên địa bàn thành phố.

- Triển khai biên soạn tài liệu tuyên truyền cho ngày 5/6 và cho chương tŕnh Nông thôn mới.

5. Công tác quan trắc chất lượng môi trường:

- Tiếp tục thực hiện các chương tŕnh quan trắc thường xuyên theo kế hoạch.

- Theo dơi tiến độ thực hiện kế hoạch phát triển mạng lưới quan trắc giai đoạn 2014 – 2020 và tầm nh́n đến năm 2030.

- Tiếp tục theo dơi t́nh h́nh phê duyệt bộ đơn giá quan trắc môi trường TP. HCM.

- Triển khai tổ chức đấu thầu và kư kết hợp đồng thực hiện các chương tŕnh quan trắc năm 2014.

- Xây dựng kế hoạch thu thập, quản lư, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường năm 2015.

- Phối hợp làm việc với các đối tác Hàn Quốc chuẩn bị xây dựng đề cương dự án nghiên cứu tiền khả thi về Mô h́nh quản lư hệ thống quan trắc môi trường tự động.

- Phối hợp làm việc với khoa Môi trường, Đại học Khoa học tự nhiên về nội dung Kế hoạch hợp tác quản lư, khai thác trạm quan trắc không khí tự động.

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục thanh quyết toán đối với các hợp đồng cũ, kư kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ tư vấn mới.

Download   |   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
TIN NỔI BẬT
Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ONLINE “Ư TƯỞNG XANH V̀ THÀNH PHỐ AN LÀNH”
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.