Số người online: 0
Số người truy cập: 2579806
 
Báo cáo t́nh h́nh hoạt động của Chi cục
Báo cáo công tác tháng 10 năm 2013 của Chi cục Bảo vệ môi trường

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 10 năm 2013

Thực hiện chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 572/TNMT-VP ngày 03/02/2012 về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo kết quả công tác tháng 10 năm 2013 với những nội dung như sau:

I. Kết quả thực hiện công tác chuyên môn:

1. Công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường:

- Công tác kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và y tế trên địa bàn thành phố:

Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của 42 đơn vị ở Quận 1, Quận 3, Quận 12, Củ Chi và Thủ Đức.

- Công tác giải quyết khiếu nại ô nhiễm về môi trường:

Trong tháng 10, tiếp nhận 02 đơn thư khiếu nại, phản ánh: trong đó 01 đơn khiếu nại phản ánh tiếng ồn của Nhà hàng Pizza Domino, P. 14, Quận 3, đă chuyển quận giải quyết theo thẩm quyền; 01 đơn thư khiếu nại Công ty ép nhựa Phúc Thành, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, đă chuyển quận giải quyết theo thẩm quyền.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất: tiếp nhận và xử lư 04 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.

- Công tác phê duyệt, xác nhận việc hoàn thành nội dung đề án Bảo vệ môi trường: xử lư 10 hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành đề án bảo vệ môi trường.

- Công tác điều phối thực hiện chương tŕnh Giảm ô nhiễm môi trường: tiếp tục chỉnh sửa, tổng hợp báo cáo sơ kết 03 năm triển khai chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 – 2013 và Kế hoạch 2014 – 2015 gửi UBND Thành phố.

- Tiến độ thực hiện Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai trên địa bàn TP. HCM giai đoạn 2011 – 2015: tiếp tục tổng hợp báo cáo tổng kết năm 2013 triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai gửi Bộ TNMT theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân TP.

- Công tác phối hợp với các Sở ban ngành, quận/huyện:

+ Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành thành phố về Văn hoá xă hội kiểm tra 08 đơn vị.

+ Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 17 trong Đề án Nông thôn mới tại xă Xuân Thới Thượng, Hóc Môn.

- Công tác khác:

+ Hoàn tất dự thảo Kế hoạch bảo vệ môi trường làng nghề theo văn bản chỉ đạo của UBND thành phố.

+ Tổ chức họp “Triển khai hướng dẫn thực hiện Thống tư 04/2012/TT-BTNMT” vào ngày 02/10/2013, tại Chi cục Bảo vệ môi trường với sự tham gia của các quận/huyện và một số pḥng ban liên quan.

+ Dự thảo quy chế quy định các chính sách hỗ trợ di dời; Kế hoạch thực hiện việc xử lư, di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp quy hoạch.

+ Trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khoá VIII.

2. Công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường:

- Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM):

+ Tổ chức Hội đồng thẩm định ĐTM: 11 dự án.

+ Tŕnh lănh đạo Sở phê duyệt ĐTM 10 dự án.

- Công tác xác nhận hoàn thành:

+ Kiểm tra việc thực hiện các công tŕnh, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành 04 dự án.

+ Phê duyệt xác nhận hoàn thành đối với 07 dự án.

- Công tác khác:

+ Tham gia Hội đồng thẩm định ĐTM do Bộ Tài nguyên và Môi trường – Cục Thẩm định và Hepza tổ chức.

+ Tham gia các hội thảo: Giao thông xanh, góp ư luật bảo vệ môi trường sửa đổi.

+ Soạn thảo các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác thẩm định.

3. Công tác thu phí bảo vệ môi trường:

- Phối hợp với Pḥng Tài nguyên - Môi trường 24 quận/huyện triển khai công tác thống kê, rà soát đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

- Phát hành công văn (lần 2) yêu cầu các đơn vị sản xuất công nghiệp kê khai phí bảo vệ môi trường theo Nghị định 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ và Thông tư liên tịch 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên Môi trường.

- Ban hành 40 thông báo xác định mức phí, phát hành 162 thông báo nộp phí cho các đơn vị với số tiền là 536.345.339 đồng.

- Triển khai thực hiện thu nợ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp (từ 2004 – 2011) trên địa bàn Thành phố.

- Bảng tổng hợp t́nh h́nh thu phí trong tháng 9:

T́nh h́nh thu phí

Từ 01-30/9

Từ tháng 1 – tháng 9

Số DN nộp phí

61

Số phí (đồng)

245.220.350

Số phí lũy kế từ đầu năm (đồng)

4.393.078.528

- Tiếp tục phối hợp Sở Tài chính hoàn chỉnh công văn liên Sở tŕnh Ủy ban nhân dân thành phố về cơ chế phối hợp trong hoạt động thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố.

4. Công tác thông tin truyền thông môi trường:

- Công tác phối hợp liên tịch:

+ Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tổ chức hội nghị chuyên đề về các giải pháp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”; xây dựng kế hoạch chuẩn bị triển khai hội thi “Môi trường và cuộc sống” tại các phường điểm.

+ Phối hợp với Hội cựu chiến binh tổ chức hội nghị chuyên đề tại các con hẻm xanh; tổ chức 01 lớp tập huấn về Xây dựng con hẻm Xanh sạch đẹp dựa vào cộng đồng cho các hội viên hội Cựu chiến binh.

+ Phối hợp với Liên đoàn lao động chuẩn bị tổ chức hội thi “Sống xanh”.

+ Phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn với Hội nông dân hỗ trợ hội thi t́m hiểu về pháp luật bảo vệ môi trường và xây dựng chương tŕnh nông thôn mới.

- Công tác đào tạo, tập huấn:

+ Tổ chức 06 lớp tập huấn về pháp luật bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp.

+ Tổ chức 02 lớp tập huấn về chương tŕnh khu phố không rác cho trưởng ban điều hành các khu phố trên địa bàn các quận như Quận 10, Q. Tân B́nh với các nội dung như: Quản lư môi trường dựa vào cộng đồng.

+ Xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổ chức 04 lớp tập huấn về ISO 14001, sản xuất sạch hơn cho ngành chế biến thực phẩm, sử dụng hợp lư tài nguyên, sản xuất và tiêu dùng bền vững.

- Các hoạt động và sự kiện nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường: Tổ chức Lế mít tinh hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2013 tại sân bóng mini, đường giao thông hào, ấp 3 xă B́nh Chánh, huyện B́nh Chánh.

- Công tác thông tin đại chúng:

+ Thực hiện chương tŕnh phát thanh Môi trường và Cuộc sống với Đài phát thanh AM vào sáng thứ 4 hàng tuần từ 8 giờ 15 phút đến 8 giờ 30 phút.

5. Công tác quan trắc chất lượng môi trường:

- Thực hiện các đợt giám sát lấy mẫu chất lượng nước, không khí tháng 9/2013; thu nhận dữ liệu, kiểm tra mực nước ngầm tháng 9/2013.

- Tổng hợp báo cáo quan trắc chất lượng môi trường tháng 8/2013.

- Tiến hành xây dựng báo cáo về hiện trạng công tác quan trắc môi trường của thành phố và một số đề xuất về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quan trắc chất lượng môi trường.

- Phối hợp làm việc với Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam kiểm tra, hiệu chỉnh đường truyền số liệu từ điểm quan trắc tự động bằng cảm biến trên cầu An Hạ.

- Phối hợp làm việc với Đại học Nông Lâm về chương tŕnh hợp tác khảo sát chất lượng không khí chi tiết tại ngă tư Đinh Tiên Hoàng – Điện Biên Phủ năm 2013.

- Tiếp tục giải quyết các hợp đồng c̣n tồn đọng và triển khai thực hiện hợp đồng kư kết mới.

II. Kế hoạch công tác tháng 11:

1. Công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường:

- Phối hợp Thanh tra Sở, các pḥng ban đơn vị thuộc Sở và các Sở ngành, quận huyện tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, phản ánh về môi trường của các tổ chức, cá nhân; tiếp tục kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và y tế trên địa bàn thành phố, xử lư nghiêm minh các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Đẩy mạnh công tác xác nhận việc hoàn thành nội dung Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của các doanh nghiệp.

- Triển khai thực hiện thông tư 04/2012/TT-BTNMT theo kế hoạch đă phê duyệt.

- Tiếp nhận góp ư của quận/huyện và chỉnh sửa Dự thảo Kế hoạch bảo vệ môi trường Ấp nông thôn mới và làng nghề theo văn bản chỉ đạo của UBND thành phố.

- Hoàn tất tổng hợp báo cáo sơ kết 03 năm triển khai chương tŕnh giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 – 2013 và kế hoạch 2014 – 2015.

- Báo cáo tổng kết năm 2013 triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai gửi Bộ TNMT.

2. Công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường:

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ trong công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và những cam kết của chủ đầu tư.

- Tiếp tục công tác xác nhận hoàn thành ĐTM.

- Hoàn thiện hồ sơ ISO 9001:2008.

3. Công tác thu phí bảo vệ môi trường:

- Gửi thông báo thẩm định mức phí bảo vệ môi trường năm 2013 cho các đối tượng chịu phí cố định và phí biến đổi; đối tượng thuộc Danh mục (kim loại nặng) và không thuộc dnah mục.

- Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị thực hiện kê khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp (hướng dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp qua điện thoại, email ...).

- Tiếp nhận, trả lời, giải đáp mọi thắc mắc của các đơn vị trong quá tŕnh thực hiện Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài Chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị nợ phí nộp phí; thu nợ phí nước thải công nghiệp (2004-2011).

- Thông báo nộp phí và thông báo nhắc nợ định kỳ.

4. Công tác thông tin truyền thông môi trường:

- Tổ chức 04 lớp tập huấn về ISO 14001, sản xuất sạch hơn cho ngành chế biến thực phẩm, sử dụng hợp lư tài nguyên, sản xuất và tiêu dùng bền vững.

- Tổ chức hội thi triển lăm ảnh “Tự hào về khu dân cư tôi”.

- Phối hợp với Liên đoàn lao động tổ chức hội thi “Sống xanh”.

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc triển khai tổ chức hội thi “Môi trường và cuộc sống” tại các phường điểm.

- Phối hợp với Hội Phụ nữ tổ chức hội thi “Chung tay bảo vệ môi trường từ những điều đơn giản nhất” và tổ chức toạ đàm “Các giải pháp nhằm hạn chế sử dụng túi nylong và phân loại rác tại nguồn”.

- Tiếp tục chẩn bị kế hoạch Giải thưởng Doanh nghiệp xanh.

5. Công tác quan trắc chất lượng môi trường:

- Giám sát lấy mẫu chất lượng nước và không khí; xử lư số liệu; tổng hợp báo cáo quan trắc chất lượng môi trường tháng 10/2013.

- Phối hợp làm việc với Sở Thông tin truyền thông và Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (NISCI) đề xuất phát triển mở rộng dự án xây dựng hệ thống mạng cảm biến, kho dữ liệu đám mây phục vụ giám sát môi trường, cảnh báo và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục phối hợp làm việc với Khoa Môi trường và Tài nguyên, ĐH Nông Lâm thực hiện chương tŕnh hợp tác khảo sát, đánh giá chi tiết chất lượng không khí tại ngă tư Đinh Tiên Hoàng – Điện Biên Phủ năm 2013.

- Phối hợp làm việc với Trung tâm quan trắc – Tổng cục môi trường về khả năng cập nhật, khai thác số liệu trên Cổng thông tin Quan trắc môi trường quốc gia.

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục thanh quyết toán đối với các hợp đồng cũ, kư kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ tư vấn mới.


Download   |   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
TIN NỔI BẬT
Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ONLINE “Ư TƯỞNG XANH V̀ THÀNH PHỐ AN LÀNH”
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.