Số người online: 8
Số người truy cập: 2509639
 
Nhân sự Ban chấp hành Công đoàn
Sinh hoạt chính trị
Ông Hà Văn Dũng - Bí thư Chi bộ CCBVMT

Ngày 26/07/2011. Chi bộ Chi cục Bảo vệ Môi trường đă tổ chức buổi sinh hoạt chính trị cho toàn thể cán bộ nhân viên Chi cục BVMT. Nội dung chính của buổi sinh hoạt chính trị: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và t́m hiểu về t́nh h́nh Biển Đông.

Mục đích chính của buổi sinh hoạt:

1. Làm cho toàn bộ cán bộ nhân viên nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biển mạnh mẽ về ư thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn tể cán bộ công nhân viên, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xă hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

2. Khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo trên Biển Đông, phổ biến cho toàn thể cán bộ công nhân việc về vị trí chiến luợc của biển nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giầu từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo.


Đ/c Hà Văn Dũng -Bí thư Chi bộ phát biểu tại buổi sinh hoạt

Ông Phạm Quang Thiều - Phó Trưởng Khoa Xây Dựng Đảng - Trường Cán bộ tại buổi sinh hoạt chính trị

Tập thể cán bộ công nhân viên tại buổi sinh hoạt chính trị

   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
TIN NỔI BẬT
Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ONLINE “Ư TƯỞNG XANH V̀ THÀNH PHỐ AN LÀNH”
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.