Số người online: 3
Số người truy cập: 2579785
 
Thông báo
Tập huấn các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp

THÔNG BÁO

Tập huấn các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường

cho doanh nghiệp

Nhằm triển khai thi hành một số nội dung của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đối tượng doanh nghiệp, Chi cục Bảo vệ môi trường có kế hoạch tổ chức tập huấn như sau:

1. Đối tượng: Lănh đạo hoặc cán bộ quản lư về môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thời gian: Chương tŕnh tập huấn gồm 03 đợt. Dự kiến phân bổ thời gian tập huấn như sau:

- Đợt 1: ngày 11 & 12/11/2015

- Đợt 2: ngày 16 & 17/11/2015

- Đợt 3: ngày 18 & 19/11/2015

3. Địa điểm: Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố (63 Lư Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1).

4. Nội dung:

- Một số quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo Luật Bảo vệ môi trường.

- Hướng dẫn Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Hướng dẫn Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

- Hướng dẫn Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 9 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Doanh nghiệp được chứng nhận tham gia tập huấn và không phải đóng phí khi tham gia chương tŕnh tập huấn này.

Các doanh nghiệp đăng kư tham gia và gửi phiếu thông tin đăng kư tập huấn theo mẫu trực tiếp cho Chi cục Bảo vệ môi trường trước ngày 06/11/2015.

Liên hệ: Pḥng Thông tin truyền thông môi trường – Chi cục Bảo vệ môi trường. Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1. Điện thoại: 38.279.669 (15), fax: 38.224.551, di động: 0975.407.561 (C.Thủy). Nhấn vào Download để tải phiếu đăng kư.
Download   |   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
 • Về việc chiêu sinh các lớp đào tạo, cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (16/08/2015)
 • Thủ tục, quy tŕnh, biễu mẫu Giải quyết khiếu nại (15/01/2013)
 • Thủ tục, quy tŕnh, biễu mẫu xác nhận hoàn thành Đề án bảo vệ môi trường chi tiết (15/01/2013)
 • Thủ tục, quy tŕnh, biễu mẫu phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết (14/01/2013)
 • Thủ tục, quy tŕnh, biễu mẫu Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu. (14/01/2013)
 • Lớp tập huấn "Giải pháp quản lư nội vi cho doanh nghiệp” (31/07/2012)
 • Giải thưởng "Doanh nghiệp Xanh" lần 3 năm 2012 (31/07/2012)
 • Về tổ chức lớp tập huấn Hướng dẫn đánh giá và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng ở doanh nghiệp (02/07/2012)
 • Về tổ chức lớp Tập huấn Áp dụng Sản xuất sạch hơn vào hệ thống Quản lư môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2010 (02/07/2012)
 • Về chương tŕnh hỗ trợ triển khai SXSH tại Doanh nghiệp trong năm 2012 (02/07/2012)
 • TIN NỔI BẬT
  Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
  PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ONLINE “Ư TƯỞNG XANH V̀ THÀNH PHỐ AN LÀNH”
  GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
  DÀNH CHO QUẢNG CÁO
  SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
  CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
  HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
  Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
  Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
  Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
  Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.