Số người online: 7
Số người truy cập: 2573828
 
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC
Kiểm tra, xác nhận các công tŕnh bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án
Download   |   Xem tiếp 
Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường
10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Download   |   Xem tiếp 
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
b. Thời hạn giải quyết:  Đối với quy tŕnh thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.  Đối với quy tŕnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Download   |   Xem tiếp 
Cấp Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Download   |   Xem tiếp 
Cấp Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Thời gian thực hiện quy tŕnh thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết gồm 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian thẩm định hồ sơ: 15 ngày, thời gian phê duyệt: 10 ngày), không kể thời gian lấy mẫu phân tích, đo đạc (nếu có).
Download   |   Xem tiếp 
Trang 1/1
TIN NỔI BẬT
Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ONLINE “Ư TƯỞNG XANH V̀ THÀNH PHỐ AN LÀNH”
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.