Số người online: 9
Số người truy cập: 2573802
 
Chức năng nhiệm vụ
  • Quản lư về tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục.
  • Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
  • Quản lư về tài chính, tài sản của Chi cục theo quy định của pháp luật.
  • Thực hiện công tác hành chính - quản trị, kế hoạch tổng hợp và cải cách hành chính.
  • Làm đầu mối xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chương tŕnh, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường.
  • Làm đầu mối tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.
TIN NỔI BẬT
Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ONLINE “Ư TƯỞNG XANH V̀ THÀNH PHỐ AN LÀNH”
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.