Số người online: 80
Số người truy cập: 1904737
 
Giải thưởng môi trường
Mau ho so dang ky Giai thuong MT TPHCM 2014

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG

GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NĂM 2014

 

Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng gồm:

a) 01 Văn bản đề nghị xét tặng giải thưởng của tập thể, cá nhân (mẫu số 1a, 1b).

b) 02 ảnh (cỡ 3x4 cm) của cá nhân, biểu tượng (logo) của tập thể (nếu có).

c) 07 bộ báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (01 bản chính và 06 bản photo). Nội dung của báo cáo thành tích gồm có:

- Phần nội dung chính (mẫu số 2a, 2b) bao gồm: Các thông tin về tập thể, cá nhân; lĩnh vực đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng môi trường (*); những thành tích và những đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường.

- Phần phụ lục kèm theo: Các tài liệu, ảnh, đĩa hình…chứng minh thành tích xuất sắc của cá nhân, tập thể và kết quả áp dụng trong thực tiễn thuộc lĩnh vực đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng đă chọn (nếu có).

            Đối với tổ chức là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh th́ phụ lục hồ sơ đính kèm thêm: Bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, hoặc thông báo đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, hoặc phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; văn bản xác nhận việc thực hiện các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào hoạt động chính thức (nếu có).

Tập thể, cá nhân phải chịu trách nhiệm về những thông tin và kết quả được cung cấp trong hồ sơ.

            Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ của các cá nhân và tập thể đăng kư tham gia xét tặng Giải thưởng: từ ngày phát động giải thưởng đến hết ngày 15/8/2014 (tính theo dấu bưu điện đối với các hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

Địa điểm tiếp nhận: Pḥng Thông tin truyền thông môi trường – Chi cục Bảo vệ môi trường. Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1. Điện thoại: 08.38279669 – 13. Fax: 08.38224551.

Ghi chú:

(*) Lĩnh vực xét tặng giải thưởng gồm:

a)  Quản lư và bảo vệ môi trường (Quản lư, xử lư chất thải; Giải pháp bảo vệ, sử dụng hợp lư và phát triển tài nguyên thiên nhiên; Bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học; Quản lư nhà nước về bảo vệ môi trường).

b)  Giáo dục, đào tạo, truyền thông về các lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

c)  Nghiên cứu và triển khai kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào lĩnh vực bảo vệ môi trường.

d)  Triển khai các giải pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, giảm thiểu ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Mỗi hồ sơ có thể đăng kư 01 hoặc nhiều hơn trong số các lĩnh vực xét tặng giải thưởng. Nếu chọn lĩnh vực a) Quản lư và bảo vệ môi trường th́ ghi rơ là nội dung nào trong những nội dung đă liệt kê trong mục này.

 


Mẫu số 1a. Bản đăng kư tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường Thành phố HCM năm 2014 (dành cho tập thể)

 

 

 

 


CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày .......  tháng .......  năm 2014

 

BẢN ĐĂNG KƯ THAM GIA GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ     HỒ CHÍ MINH NĂM 2014

 

1. Tên đơn vị: ....................................................................................................................

2. Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................................

3. Số Quyết định thành lập: ..............................................................................................

4. Lĩnh vực đăng kư hoạt động (đăng kư kinh doanh): ....................................................

5. Điện thoại: ........................ Fax: ..................... E-mail..................................................

6. Họ và tên thủ trưởng đơn vị: ........................................................................................

Điện thoại: ........................ Fax: ..................... E-mail: ....................................................

 

7. Quá tŕnh hoạt động:

TT

Thời gian

Lĩnh vực hoạt động

...

...

...

 

 

 

 

8. Những công việc đă làm về bảo vệ môi trường:

TT

Thời gian

Địa bàn triển khai hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Thành tích cụ thể

...

...

...

...

...

 

 

 

 

 

9. Lĩnh vực đăng kư tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

Xác nhận của cơ quan chủ quản

 

Thủ trưởng đơn vị

(Kư tên, đóng dấu)

 


 

 

 

Mẫu số 1b. Bản đăng kư tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường Thành phố HCM năm 2014 (dành cho cá nhân)

 

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                                                Thành phố Hồ Chí Minh, ngày .......  tháng .......  năm 2014

 

BẢN ĐĂNG KƯ THAM GIA  GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ    HỒ CHÍ MINH NĂM 2014

 

 

1. Họ và tên:.......................Số chứng minh thư nhân dân:................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................................

3. Nơi ở hiện nay...............................................................................................................

4. Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................................

5. Điện thoại: ................ Fax: ........................ E-mail: .....................................................

6. Nơi công tác: ................................................................................................................

7. Công việc đang thực hiện (tên và mô tả công việc):.....................................................

...........................................................................................................................................

8. Quá tŕnh công tác

TT

Thời gian

Đơn vị công tác

Chức danh/chức vụ

...

...

...

...

 

 

 

 

 

9. Những công việc đă làm về bảo vệ môi trường:

TT

Thời gian

Đơn vị công tác

Mô tả công việc

Thành tích cụ thể

...

...

...

...

...

 

 

 

 

 

<

   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
TIN NỔI BẬT
Tổ chức Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016
Cuộc thi " Nước và Cuộc sống
H́nh ảnh hoạt động thông tin truyền thông môi trường 2015
CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2015
Mit ting ngày Môi trường Thế giới 5/6/2015
TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG HỌC ĐƯỜNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI QUẬN PHÚ NHUẬN
Báo cáo t́nh h́nh KT-XH năm 2014 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015.
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2014
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2014
Thông báo Giải thưởng môi trường
Tieu chi Giai thuong MT TPHCM 2014
Ke hoach to chuc Giai thuong MT TPHCM 2014
Mau ho so dang ky Giai thuong MT TPHCM 2014
Quy trinh thuc hien xet tang giai thuong MT TPHCM 2014
Thanh phan Ban to chuc Giai thuong MT TPHCM 2014
Hội thi “Tiểu thương với công tác bảo vệ môi trường” cấp thành phố năm 2014
Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014
THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY HỘI BẢO VỆ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN, HẢI ĐẢO HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM (Ngày 07/6/2014)
Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg ngày 09/8/2013 củaThủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi và xử lư sản phẩm thải bỏ
Góp ư dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2013
Thủ tục phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2011 - 2012
BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM THÁNG 04/2010
Đa dạng sinh học ở TP. Hồ Chí Minh
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt@hepa.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.