Số người online: 53
Số người truy cập: 1821035
 
Thông báo
Lịch trực tiếp công dân của Lănh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường.

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Lănh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường

Tháng 6 năm 2017


Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 64/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn.

Chi cục Bảo vệ môi trường thông báo lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2017 như sau:

1. Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Trần Nguyên Hiền trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân vào ngày thứ Hai 12/6/2017.

2. Phó Chi cục trưởng Hà Văn Dũng trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân vào ngày thứ Hai 19/6/2017.

Thời gian:

- Sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30;

- Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ

Địa điểm: Tại nơi tiếp công dân Chi cục Bảo vệ môi trường.

Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1.

- Trường hợp Chi cục trưởng hoặc Phó Chi cục trưởng bận họp đột xuất vào ngày trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân, đề nghị công dân liên hệ trực tiếp với Bộ phận Tiếp công dân của Chi cục để được hướng dẫn.

3. Giao Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp có trách nhiệm cử cán bộ, công chức tham mưu Lănh đạo Chi cục tiếp công dân, xử lư đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tại các buổi tiếp công dân định kỳ của Lănh đạo Chi cục theo quy định.

Các pḥng chuyên môn cử công chức tham gia tiếp công dân theo định kỳ của của Lănh đạo Chi cục khi có nội dung liên quan.

Pḥng Kế hoạch Tổng hợp đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho Pḥng tiếp công dân và công khai lịch tiếp công dân theo quy định.

 CHI CỤC TRƯỞNG

    đă kư             

Trần Nguyên Hiền

   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
 • Đề cử Anh hùng đa dạng sinh học ASEAN (15/05/2017)
 • KẾT QUẢ TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2016 (10/04/2017)
 • Tổ chức Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 (09/08/2016)
 • Cuộc thi " Nước và Cuộc sống (20/06/2016)
 • Quyết định Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (02/06/2016)
 • Thông báo tổ chức tập huấn các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp năm 2016 (17/03/2016)
 • THÔNG CÁO BÁO CHÍ Lễ Tổng kết Chương tŕnh Truyền thông học đường về bảo vệ môi trường năm 2015 (01/12/2015)
 • Tập huấn các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp (20/10/2015)
 • Về việc chiêu sinh các lớp đào tạo, cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (16/08/2015)
 • Thủ tục, quy tŕnh, biễu mẫu Giải quyết khiếu nại (15/01/2013)
 • TIN NỔI BẬT
  Tổ chức Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016
  Cuộc thi " Nước và Cuộc sống
  H́nh ảnh hoạt động thông tin truyền thông môi trường 2015
  CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2015
  Mit ting ngày Môi trường Thế giới 5/6/2015
  TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG HỌC ĐƯỜNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI QUẬN PHÚ NHUẬN
  Báo cáo t́nh h́nh KT-XH năm 2014 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015.
  BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2014
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2014
  Thông báo Giải thưởng môi trường
  Tieu chi Giai thuong MT TPHCM 2014
  Ke hoach to chuc Giai thuong MT TPHCM 2014
  Mau ho so dang ky Giai thuong MT TPHCM 2014
  Quy trinh thuc hien xet tang giai thuong MT TPHCM 2014
  Thanh phan Ban to chuc Giai thuong MT TPHCM 2014
  Hội thi “Tiểu thương với công tác bảo vệ môi trường” cấp thành phố năm 2014
  Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014
  THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY HỘI BẢO VỆ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN, HẢI ĐẢO HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM (Ngày 07/6/2014)
  Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg ngày 09/8/2013 củaThủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi và xử lư sản phẩm thải bỏ
  Góp ư dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2013
  Thủ tục phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
  ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2011 - 2012
  BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM THÁNG 04/2010
  Đa dạng sinh học ở TP. Hồ Chí Minh
  GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
  DÀNH CHO QUẢNG CÁO
  SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
  CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
  HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
  Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
  Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
  Email: ccbvmt@hepa.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
  Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.