Số người online: 13
Số người truy cập: 2298981
 
Tin tức
Luật Bảo vệ môi trường bắt đầu có hiệu lực
Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi (Luật BVMT 2014) ngày 23 tháng 6 năm 2014 đă được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, gồm 20 chương và 170 điều. Luật BVMT 2014 kế thừa những nội dung và cấu trúc cơ bản của Luật BVMT 2005; khắc phục những hạn chế của những điều khoản c̣n thiếu tính thực thi; luật hóa những chủ trương, chính sách mới về bảo vệ môi trường (BVMT); mở rộng và cụ thể hóa một số nội dung về BVMT; xử lư những trùng lặp và mâu thuẫn với các luật khác để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; tạo tiền đề pháp lư để xây dựng các nghị định về BVMT và xây dựng các luật về bảo vệ các thành phần môi trường trong tương lai.
Luật BVMT 2014 quy định 08 nguyên tắc về BVMT (Luật BVMT 2005 có 05 nguyên tắc). Những nội dung đă được bổ sung như BVMT phải gắn kết với bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng hợp lư tài nguyên, giảm thiểu chất thải; bảo vệ môi trường phải gắn kết với bảo đảm quyền của trẻ em, thúc đẩy giới và bảo đảm mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành. Các chương, điều của Luật đă được xây dựng dựa trên các nguyên tắc này.
Luật BVMT 2014 bổ sung chính sách về nguồn vốn đầu tư, trong đó yêu cầu bố trí khoản chi riêng cho BVMT trong ngân sách với tỷ lệ tăng dần theo tăng trưởng chung; các nguồn kinh phí BVMT được quản lư thống nhất và ưu tiên cho các lĩnh vực trọng điểm trong BVMT (Khoản 5, Điều 5); gắn kết các hoạt động BVMT, bảo vệ tài nguyên với ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh môi trường; nhà nước ghi nhận, tôn vinh cơ quan, tổ chức, hộ gia đ́nh và cá nhân có những đóng góp tích cực trong BVMT.
Luật BVMT 2014 có 16 khoản cấm trong Điều 7 và Luật BVMT 2005 cũng có 16 khoản cấm trong Điều 7. Tuy nhiên, nội dung khác biệt giữa điều quy định những hành vi bị nghiêm cấm giữa hai luật là: Luật BVMT 2014 cấm lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vượt quá quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm của người có thẩm quyền để làm trái về quản lư môi trường (Khoản 16, Điều 7). Như vậy, hành vi bị nghiêm cấm không chỉ ở những đối tượng của quản lư nhà nước mà c̣n là các đối tượng quản lư nhà nước. Ngoài ra, Luật BVMT 2014 đă không kế thừa khoản 16, Điều 7 của Luật BVMT 2005 quy định nghiêm cấm “các hành vị bị nghiêm cấm khác về BVMT theo quy định của pháp luật” để hạn chế sự lạm dụng nghiêm cấm trong quản lư BVMT.
Quy hoạch BVMT là nội dung hoàn toàn mới của Luật BVMT 2014. Quy hoạch BVMT phải được xây dựng phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xă hội, v́ vậy phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xă hội, quốc pḥng, an ninh, quy hoạch sử dụng đất.
Luật BVMT 2014 đă quy định một chương riêng về ứng phó với biến đổi khí hậu. Với Chương IV về ứng phó với biến đổi khí hậu, lần đầu tiên đă luật hóa những quy định về ứng phó với biến đổi khí hậu trong mối liên quan chặt chẽ với BVMT.
Để bảo đảm tính hệ thống và toàn diện của lĩnh vực BVMT, Luật BVMT 2014 có chương riêng về bảo vệ môi trường biển và hải đảo, bao gồm quy định chung về BVMT biển và hải đảo, kiểm soát và xử lư ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, pḥng ngừa và ứng phó sự cố môi trường biển và hải đảo. Luật TN&MT biển và hải đảo sẽ cụ thể hóa các quy định này và thống nhất với Luật BVMT 2014.
Ngoài ra, Luật BVMT 2014 c̣n có cách quy định mới về bảo vệ môi trường đất, lưu vực sông, không khí, nước. Các khu vực phát triển kinh tế xă hội như khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề đều có các chế định bảo vệ môi trường. Luật c̣n có các điều khoản quy định việc bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu, nhập khẩu tàu biển đă qua sử dụng, thu hồi, xử lư sản phẩm thải bỏ, quản lư chất thải nguy hại, xử lư ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường.
Theo vea.gov.vn
   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
 • Dự án kênh Ba Ḅ tiếp tục đội vốn (12/01/2015)
 • Nhập tàu cũ về phá: Siêu lợi nhuận nhưng rất...nguy hại! (13/10/2014)
 • "Khoáng sản đừng chảy nữa, Việt Nam tôi c̣n nghèo" (13/10/2014)
 • Khí thải nhà kính vọt lên mức kỷ lục (01/12/2011)
 • Ngày Đất Ngập Nước Thế Giới (20/12/2010)
 • Hoạt động hưởng ứng Năm quốc tế đa dạng sinh học năm 2010 (16/07/2010)
 • Cắt điện, buộc 51 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động v́ vi phạm môi trường nghiêm trọng (27/11/2009)
 • TP. Hồ Chí Minh từng bước khắc phục ô nhiễm môi trường do nước thải bệnh viện (27/11/2009)
 • Người gây ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng có thể bị xử 10 năm tù (27/11/2009)
 • Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh: Khảo sát môi trường kênh Ba Ḅ (27/11/2009)
 • TIN NỔI BẬT
  Giải Thưởng môi trường năm 2018
  Hướng dẫn Lập hồ sơ tham gia Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018
  Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu thứ 6 diễn ra từ 23/06 đến 29/06/2018 tại Đà Nẵng, Việt Nam
  Tài liệu biểu mẫu tham gia ngày Hội Sống Xanh 2018
  Cuộc thi Sáng tác và tŕnh diễn âm nhạc, tiểu phẩm tuyên truyền về sống xanh
  GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
  DÀNH CHO QUẢNG CÁO
  SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
  CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
  HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
  Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
  Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
  Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
  Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.