Số người online: 43
Số người truy cập: 2062871
 
Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường
BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM THÁNG 04/2010

Đối với chất lượng môi trường không khí :

  • Bụi : 88% giá trị quan trắc không đạt quy chuẩn (QCVN 05 : 2009/BTNMT), có những thời điểm vượt QCVN tới 8,7 lần.
  • Ch́ : nồng độ dao động từ 0,39-0,53µg/m3. Tăng từ 1,02-1,70 lần trên cả 06 trạm so với tháng 4/2009, giảm từ 1,06 – 1,22 lần trên 04 trạm quan trắc so với tháng 03/2010.
  • NO2 : nồng độ dao động từ 0,14-0,22 mg/m3 ; 35% số liệu quan trắc không đạt quy chuẩn (QCVN 05 : 2009/BTNMT) và có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước và tháng 03/2010.
  • CO : 100% số liệu quan trắc đạt quy chuẩn (QCVN 05 : 2009/BTNMT) và có xu hướng giảm nhẹ so với tháng 03/2010 .
  • Tiếng ồn : 63% số liệu quan trắc không đạt chuẩn cho phép (TCVN 5949 : 1998), dao động từ 65 - 86dB.
  • Ngă tư An Sương, ngă sáu G̣ Vấp và ngă tư Đinh Tiên Hoàng – Điện Biên Phủ là các trạm có tỉ lệ số liệu quan trắc không đạt QCVN cao nhất. Nguyên nhân có thể giải thích v́ mật độ xe lưu thông quá cao, chất lượng đường giao thông và nạn kẹt xe liên tục tại các khu vực này.
 

Đối với chất lượng môi trường nước :

Số liệu quan trắc thủy văn cho thấy : giá trị mực nước cao nhất lúc đỉnh triều và chân triều tại tất cả các trạm đo đều có xu hướng lớn hơn hơn giá trị của tháng trước và xấp xỉ cùng kỳ năm 2009. Lưu lượng b́nh quân nh́n chung có xu hướng lớn hơn giá trị của đợt đo tháng 03/2010 nhưng nhỏ hơn giá trị của cùng kỳ năm 2009.

Chất lượng nước tại các trạm quan trắc sử dụng cho mục đích cấp nước : các chỉ tiêu pH, BOD5, COD, độ mặn tại các trạm đạt quy chuẩn cho phép đối với nguồn nước mặt loại A1 (QCVN 08:2008/BTNMT). Coliform tại 2/6 trạm vượt quy chuẩn cho phép. Các chỉ tiêu DO và nồng độ dầu không đạt quy chuẩn cho phép nêu trên. Kết quả quan trắc Mn tại các trạm cho thấy nồng độ dao động trong khoảng 0,021 – 0,057 mg/l và có xu hướng tăng so với tháng 03/2010 và cùng kỳ năm 2009.

Đối với các trạm quan trắc nước mặt dùng cho các mục đích khác : các chỉ tiêu quan trắc như pH, BOD5, COD, Dầu và Coliform đo được tại đa số các trạm đều đạt quy chuẩn cho phép đối với nguồn nước mặt loại B1 (QCVN 08:2008/BTNMT). Riêng nồng độ DO có 6/14 trạm, nồng độ dầu có 1/14 trạm, Coliform có 4/14 trạm vượt quy chuẩn cho phép nêu trên.   

Kết quả phân tích kim loại nặng (Pb, Cd, Hg, Cu) và thuốc trừ sâu tại các trạm quan trắc sử dụng cho mục đích cấp nước và cho mục đích khác đều đạt quy chuẩn cho phép đối với nguồn nước mặt loại A1 và B1(QCVN 08:2008/BTNMT),

Kết quả quan trắc nước biển ven bờ : hầu hết các chỉ tiêu đều đạt quy chuẩn cho phép (QCVN 10:2008/BTNMT). Riêng ở chỉ tiêu COD, có 7/9 vị trí quan trắc đều vượt quy chuẩn từ 1 – 1,6 lần; nồng độ ch́ (Pb) có 3/9 vị trí quan trắc vượt quy chuẩn hơn 1 lần. Hàm lượng dầu tổng đều không đạt quy chuẩn ở cả 9 vị trí quan trắc thuộc cả 2 khu vực: nuôi trồng thủy sản và băi tắm.

Hầu hết các chỉ tiêu kim loại nặng (Cu, Pb, Cd, As, Hg) trong nước biển ven bờ và trong trầm tích đáy đều đạt quy chuẩn cho phép (QCVN 10:2008/BTNMT và Tiêu chuẩn cho phép của Mỹ WAC 173 -204- 320). Ngoại trừ nồng độ ch́ (Pb) trong nước biển vượt quy chuẩn hơn 1 lần ở 3/9 vị trí quan trắc.

Không phát hiện hàm lượng thuốc trừ sâu hữu cơ ở tất cả 9 vị trí quan trắc thuộc 2 khu vực nuôi trồng thủy sản và băi tắm trong các mẫu phân tích nước biển ven bờ và trầm tích đáy.

 

   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
TIN NỔI BẬT
Hướng dẫn Lập hồ sơ tham gia Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018
Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu thứ 6 diễn ra từ 23/06 đến 29/06/2018 tại Đà Nẵng, Việt Nam
Tài liệu biểu mẫu tham gia ngày Hội Sống Xanh 2018
Cuộc thi Sáng tác và tŕnh diễn âm nhạc, tiểu phẩm tuyên truyền về sống xanh
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.