Số người online: 73
Số người truy cập: 1904729
 
Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường
BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM THÁNG 04/2010

Đối với chất lượng môi trường không khí :

  • Bụi : 88% giá trị quan trắc không đạt quy chuẩn (QCVN 05 : 2009/BTNMT), có những thời điểm vượt QCVN tới 8,7 lần.
  • Ch́ : nồng độ dao động từ 0,39-0,53µg/m3. Tăng từ 1,02-1,70 lần trên cả 06 trạm so với tháng 4/2009, giảm từ 1,06 – 1,22 lần trên 04 trạm quan trắc so với tháng 03/2010.
  • NO2 : nồng độ dao động từ 0,14-0,22 mg/m3 ; 35% số liệu quan trắc không đạt quy chuẩn (QCVN 05 : 2009/BTNMT) và có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước và tháng 03/2010.
  • CO : 100% số liệu quan trắc đạt quy chuẩn (QCVN 05 : 2009/BTNMT) và có xu hướng giảm nhẹ so với tháng 03/2010 .
  • Tiếng ồn : 63% số liệu quan trắc không đạt chuẩn cho phép (TCVN 5949 : 1998), dao động từ 65 - 86dB.
  • Ngă tư An Sương, ngă sáu G̣ Vấp và ngă tư Đinh Tiên Hoàng – Điện Biên Phủ là các trạm có tỉ lệ số liệu quan trắc không đạt QCVN cao nhất. Nguyên nhân có thể giải thích v́ mật độ xe lưu thông quá cao, chất lượng đường giao thông và nạn kẹt xe liên tục tại các khu vực này.
 

Đối với chất lượng môi trường nước :

Số liệu quan trắc thủy văn cho thấy : giá trị mực nước cao nhất lúc đỉnh triều và chân triều tại tất cả các trạm đo đều có xu hướng lớn hơn hơn giá trị của tháng trước và xấp xỉ cùng kỳ năm 2009. Lưu lượng b́nh quân nh́n chung có xu hướng lớn hơn giá trị của đợt đo tháng 03/2010 nhưng nhỏ hơn giá trị của cùng kỳ năm 2009.

Chất lượng nước tại các trạm quan trắc sử dụng cho mục đích cấp nước : các chỉ tiêu pH, BOD5, COD, độ mặn tại các trạm đạt quy chuẩn cho phép đối với nguồn nước mặt loại A1 (QCVN 08:2008/BTNMT). Coliform tại 2/6 trạm vượt quy chuẩn cho phép. Các chỉ tiêu DO và nồng độ dầu không đạt quy chuẩn cho phép nêu trên. Kết quả quan trắc Mn tại các trạm cho thấy nồng độ dao động trong khoảng 0,021 – 0,057 mg/l và có xu hướng tăng so với tháng 03/2010 và cùng kỳ năm 2009.

Đối với các trạm quan trắc nước mặt dùng cho các mục đích khác : các chỉ tiêu quan trắc như pH, BOD5, COD, Dầu và Coliform đo được tại đa số các trạm đều đạt quy chuẩn cho phép đối với nguồn nước mặt loại B1 (QCVN 08:2008/BTNMT). Riêng nồng độ DO có 6/14 trạm, nồng độ dầu có 1/14 trạm, Coliform có 4/14 trạm vượt quy chuẩn cho phép nêu trên.   

Kết quả phân tích kim loại nặng (Pb, Cd, Hg, Cu) và thuốc trừ sâu tại các trạm quan trắc sử dụng cho mục đích cấp nước và cho mục đích khác đều đạt quy chuẩn cho phép đối với nguồn nước mặt loại A1 và B1(QCVN 08:2008/BTNMT),

Kết quả quan trắc nước biển ven bờ : hầu hết các chỉ tiêu đều đạt quy chuẩn cho phép (QCVN 10:2008/BTNMT). Riêng ở chỉ tiêu COD, có 7/9 vị trí quan trắc đều vượt quy chuẩn từ 1 – 1,6 lần; nồng độ ch́ (Pb) có 3/9 vị trí quan trắc vượt quy chuẩn hơn 1 lần. Hàm lượng dầu tổng đều không đạt quy chuẩn ở cả 9 vị trí quan trắc thuộc cả 2 khu vực: nuôi trồng thủy sản và băi tắm.

Hầu hết các chỉ tiêu kim loại nặng (Cu, Pb, Cd, As, Hg) trong nước biển ven bờ và trong trầm tích đáy đều đạt quy chuẩn cho phép (QCVN 10:2008/BTNMT và Tiêu chuẩn cho phép của Mỹ WAC 173 -204- 320). Ngoại trừ nồng độ ch́ (Pb) trong nước biển vượt quy chuẩn hơn 1 lần ở 3/9 vị trí quan trắc.

Không phát hiện hàm lượng thuốc trừ sâu hữu cơ ở tất cả 9 vị trí quan trắc thuộc 2 khu vực nuôi trồng thủy sản và băi tắm trong các mẫu phân tích nước biển ven bờ và trầm tích đáy.

 

   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
TIN NỔI BẬT
Tổ chức Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016
Cuộc thi " Nước và Cuộc sống
H́nh ảnh hoạt động thông tin truyền thông môi trường 2015
CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2015
Mit ting ngày Môi trường Thế giới 5/6/2015
TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG HỌC ĐƯỜNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI QUẬN PHÚ NHUẬN
Báo cáo t́nh h́nh KT-XH năm 2014 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015.
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2014
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2014
Thông báo Giải thưởng môi trường
Tieu chi Giai thuong MT TPHCM 2014
Ke hoach to chuc Giai thuong MT TPHCM 2014
Mau ho so dang ky Giai thuong MT TPHCM 2014
Quy trinh thuc hien xet tang giai thuong MT TPHCM 2014
Thanh phan Ban to chuc Giai thuong MT TPHCM 2014
Hội thi “Tiểu thương với công tác bảo vệ môi trường” cấp thành phố năm 2014
Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014
THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY HỘI BẢO VỆ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN, HẢI ĐẢO HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM (Ngày 07/6/2014)
Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg ngày 09/8/2013 củaThủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi và xử lư sản phẩm thải bỏ
Góp ư dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2013
Thủ tục phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2011 - 2012
BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM THÁNG 04/2010
Đa dạng sinh học ở TP. Hồ Chí Minh
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt@hepa.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.