Số người online: 45
Số người truy cập: 2062861
 
Thủ tục hành chính
Thủ tục phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

THỦ TỤC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

I. Hồ sơ:

STT

Tên hồ sơ

Bản

chính

Bản chứng thực sao y

Bản Photo

Ghi chú

1.

Văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường

01

- Theo phụ lục 2,3,4,5 của thông tư 01/2012/TT-BTNMT ngày 02/05/2012

- Luật bảo vệ môi trường;

- Nghị định 80/2006/NĐ-CP;

- Nghị định 21/2008/NĐ-CP;

-Nghị định 117/2009/NĐ-CP;

- Nghị định 29/2011/NĐ-CP

- Thông tư 01/2012/TT-BTNMT

- Quyết định 16/2008/QĐ-BTNMT

2.

Bản đề án bảo vệ môi trường được đóng thành quyển

05

3.

Một trong các loại: giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư; Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc dự án đầu tư đă được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có)

01

II. Thời gian giải quyết:

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Download   |   [Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Nội dung khác
TIN NỔI BẬT
Hướng dẫn Lập hồ sơ tham gia Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018
Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu thứ 6 diễn ra từ 23/06 đến 29/06/2018 tại Đà Nẵng, Việt Nam
Tài liệu biểu mẫu tham gia ngày Hội Sống Xanh 2018
Cuộc thi Sáng tác và tŕnh diễn âm nhạc, tiểu phẩm tuyên truyền về sống xanh
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.