Số người online: 40
Số người truy cập: 1948334
 
Chức năng nhiệm vụ

Pḥng Tư vấn dịch vụ thực hiện chức năng và nhiệm vụ như sau:

  • Cung ứng dịch vụ và tư vấn về môi trường theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân;
  • Tổ chức các lớp đào tạo, tư vấn chuyên môn, nghiệp vụ về môi trường theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
TIN NỔI BẬT
Lịch trực tiếp công dân của lănh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường Tháng 11
T́nh h́nh kinh tế xă hội 9 tháng đầu năm 2017
Lịch trực tiếp công dân của lănh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường Tháng 10
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt@hepa.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.