Số người online: 63
Số người truy cập: 2003675
 
Chức năng nhiệm vụ

Pḥng Quan trắc và Phân tích môi trường thực hiện chức năng và nhiệm vụ như sau:

  •  Xây dựng, vận hành, quản lư mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm, đất trên địa bàn thành phố;
  • Thực hiện dịch vụ phân tích về môi trường;
  • Tham gia thực hiện công tác điều tra cơ bản trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;
  • Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra môi trường,
  • Ứng phó các sự cố về môi trường trên địa bàn thành phố;
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
TIN NỔI BẬT
Lịch trực tiếp công dân của lănh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường Tháng 11
T́nh h́nh kinh tế xă hội 9 tháng đầu năm 2017
Lịch trực tiếp công dân của lănh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường Tháng 10
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt@hepa.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.