Số người online: 66
Số người truy cập: 1948382
 
Hiện trạng chất lượng nước sông và kênh rạch tại TP.HCM


Bản đồ vị trí 22 trạm quan trắc chất lượng nước và thủy văn khu vực hạ lưu hệ thống

sông Sài G̣n - Đồng Nai

Chỉ số chất lượng nước (WQI) tại 22 trạm quan trắc nước sông Sài G̣n- Đồng Nai (tháng 12/2012)Từ năm 2001, hệ thống quan trắc chất lượng môi trường nước của TP.HCM bổ sung 10 trạm quan trắc chất lượng của các kênh rạch chính trong nội thành gồm:

Ø  Cầu Tham Lương và cầu An Lộc (kênh Tham Lương  – Vàm Thuật)

Ø  Cầu Lê Văn Sỹ và cầu Điện Biên Phủ (kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè)

Ø  Cầu Chà Và và rạch Ruột Ngựa (kênh Tàu Hủ – Bến Nghé)

Ø  Cầu Nhị Thiên Đường và bến Phú Định (kênh Đôi – Tẻ)

Ø  Cầu Ông Buông và cầu Hoà B́nh (kênh Tân Hoá - Ḷ Gốm).


 Bản đồ vị trí các trạm quan trắc chất lượng nước kênh rạch nội thành TP.HCM


Chỉ số chất lượng nước (WQI) tại 10 trạm quan trắc nước kênh rạch TP.HCM (tháng 11/2012)


TIN NỔI BẬT
Lịch trực tiếp công dân của lănh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường Tháng 11
T́nh h́nh kinh tế xă hội 9 tháng đầu năm 2017
Lịch trực tiếp công dân của lănh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường Tháng 10
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt@hepa.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.