Số người online: 9
Số người truy cập: 2171795
 
Chức năng nhiệm vụ

Pḥng Hệ thống thông tin dữ liệu môi trường thực hiện chức năng và nhiệm vụ như sau:

  • Xây dựng và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường thành phố;
  • Thống nhất quản lư số liệu điều tra, quan trắc về chất lượng môi trường;
  • Xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ, cập nhật dữ liệu về chất lượng môi trường;
  • Lập bản đồ ô nhiễm phục vụ yêu cầu thông tin và dự báo chất lượng môi trường; nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phân tích, quan trắc, giám sát môi trường và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
TIN NỔI BẬT
Hướng dẫn Lập hồ sơ tham gia Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018
Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu thứ 6 diễn ra từ 23/06 đến 29/06/2018 tại Đà Nẵng, Việt Nam
Tài liệu biểu mẫu tham gia ngày Hội Sống Xanh 2018
Cuộc thi Sáng tác và tŕnh diễn âm nhạc, tiểu phẩm tuyên truyền về sống xanh
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt.stnmt@tphcm.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.