Số người online: 7
Số người truy cập: 2003583
 
Chức năng nhiệm vụ

Pḥng Hành chính Tổng hợp thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

  • Tổ chức, quản lư bộ máy và biên chế của Trung tâm;
  • Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ - viên chức và người lao động;
  • Quản lư về tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định pháp luật;
  • Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về t́nh h́nh nhiệm vụ được giao của Trung tâm và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
TIN NỔI BẬT
Lịch trực tiếp công dân của lănh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường Tháng 11
T́nh h́nh kinh tế xă hội 9 tháng đầu năm 2017
Lịch trực tiếp công dân của lănh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường Tháng 10
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt@hepa.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.