Số người online: 65
Số người truy cập: 1948380
 
Góp ư - liên hệ

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ : 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 38279669 fax:  38224551

 

 

 

TT

PH̉NG / TRUNG TÂM

SỐ NỘI BỘ

1

Ban Lănh đạo Chi cục

đang cập nhật


2

Pḥng Kế hoạch Tổng hợp

đang cập nhật

3

Pḥng Thẩm định, đánh giá tác động môi trường

đang cập nhật

4

Pḥng Thu phí Bảo vệ Môi trường

đang cập nhật

5

Pḥng Thông tin Truyền thông Môi trường

đang cập nhật

6

Pḥng Kiểm soát ô nhiễm

đang cập nhật

7

Trung tâm Quan trắc và phân tích Môi trường

38.443.860 , 38. 443 881
TIN NỔI BẬT
Lịch trực tiếp công dân của lănh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường Tháng 11
T́nh h́nh kinh tế xă hội 9 tháng đầu năm 2017
Lịch trực tiếp công dân của lănh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường Tháng 10
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt@hepa.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.