Số người online: 14
Số người truy cập: 2024739
 
Chức năng nhiệm vụ

Chi cục Bảo vệ môi trường là cơ quan quản lư nhà nước trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền hoặc tŕnh cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt các văn bản pháp luật, chương tŕnh, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường tại Thành phố và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương tŕnh, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường do các cơ quan nhà nước ở Trung ương, Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt hoặc ban hành.  

TIN NỔI BẬT
Lịch trực tiếp công dân của lănh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường Tháng 11
T́nh h́nh kinh tế xă hội 9 tháng đầu năm 2017
Lịch trực tiếp công dân của lănh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường Tháng 10
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt@hepa.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.