Số người online: 66
Số người truy cập: 2003682
 
Thông báo
Lịch trực tiếp công dân của lănh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường Tháng 10
Lịch trực tiếp công dân của Lănh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường Tháng 6
Đề cử Anh hùng đa dạng sinh học ASEAN
KẾT QUẢ TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2016
Báo cáo t́nh h́nh hoạt động của Chi cục
T́nh h́nh kinh tế xă hội 9 tháng đầu năm 2017
báo cáo t́nh h́nh kinh tế - xă hội 9 tháng năm 2017 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017
BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 5 NĂM (2011 - 2015)
Báo cáo kết quả công tác Quư 1/2017
Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo kết quả công tác tháng 5 năm 2016
Tin tức
NGHỊ ĐỊNH 130/2005/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LƯ HÀNH CHÍNH
Phim tài liệu Biển, đảo Việt Nam - Nguồn cội từ bao đời
H́nh ảnh hoạt động thông tin truyền thông môi trường 2015
CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2015
TIN NỔI BẬT
Lịch trực tiếp công dân của lănh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường Tháng 11
T́nh h́nh kinh tế xă hội 9 tháng đầu năm 2017
Lịch trực tiếp công dân của lănh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường Tháng 10
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (HEPA)
Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84.8) 38279669                            Fax: (+84.8) 38224551
Email: ccbvmt@hepa.gov.vn                          Website: www.hepa.gov.vn
Copyright © 2005 by HEPA. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.